Cesta kněžky živlů

Navazující 2. ročník výcviku

Milé ženy, sestry,
chceme vám, které už nějakou část své ženské/kněžkovské cesty máte za sebou, nabídnout podporu a prohlubování prožitků i dovedností.

Tento cyklus je právě pro vás, ať již  vaše cesta začala zasvěcením v prvním ročníku našeho výcviku nebo jste se na ni dostaly jinak, třeba díky jiným výcvikům či zkušenostem, které vás přivedly k tomu, že se ztotožňujete s kněžkovskou cestou a pracujete s energií Bohyně a s rituály.

(pár slov o našem pojetí kněžky zde)

Jak přivádět Bohyni zpátky do světa a svého života.

 Jak růst do plného potenciálu ženy – kněžky.

4 dílný výcvik pro ženy zkušené v práci s bohyní a rituály.

Hluboká práce s elementy v tradici Bohyně.

Video o tom,

kdo je to kněžka

Překonat, zkrotit živly – to je mužská síla. My budeme pracovat s ženskou silou… pokorou, odevzdáním se, citem, intuicí, emocí… Je to neuvěřitelné, jak lze hýbat realitou JEMNOU silou… není třeba žádná námaha, jen obrovská odvaha a DŮVĚRA. Schopnost odevzdat se a důvěřovat.

Magie

Je v tom celém obrovská intimita, zranitelnost a…. krása.
MAGIE. Jemná, ženská, kněžkovská magie…

Zveme vás do kruhu těch, které se chtějí dál rozvíjet, aby mohly jít hlouběji, dozvědět a naučit se víc a
také se společně podporovat a pěstovat hodnoty sesterství.

Pokročilý výcvik

Pokročilý výcvik vám pomůže prohlubovat svoji cestu kněžky,  zahrnout ji do reálného života a praktikovat v každodennosti, tváří v tvář obyčejným problémům.

Budeme dávat prostor všemu, co jako kněžka potřebujete, abyste se mohly víc zakotvit ve své cestě – vše kolem vnitřní i vnější práce kněžky (finance, rodina, okolí, prezentace, …).

Chceme vás podpořit, abyste mohly otevřeně, naplno a v hojnosti jít svou cestou.

(a aby byl výcvik dostupný pro co nejvíce z vás, rozhodly jsme se nabídnout i možnost účasti na jednotlivých víkendech)

Život a praxe kněžky

hlavní téma výcviku

Budeme  pracovat s realitou – i skrze bližší poznání energie a podstaty živlů  – přes skutečné a reálné prožitky. Budeme pracovat se silou živlů tak, abychom skrze tělo a skutečný – reálný a současně symbolický čin – překročily vlastní omezující domněnky a dokázaly si, že ANO – mysl, mystika a realita jsou jedno a my máme tu sílu a moc realizovat naplno svou cestu!

Uvidíme, jak naše myšlenky, modlitby a rituály mají reálný dopad na fyzický svět.
Podělíme se vzájemně o naše praktické zkušenosti, co se týče života jako kněžka.

Budeme pracovat s realitou

Lektorky

Lilia Khousnoutdinova, Katka Kramolišová, Petra Cihlářová, Mirka Vokounová Krepčíková, Tereza Chmelařová, Barbora Chvátalová

Benefity výcviku

Věříme, že v průběhu

tohoto ročníku

Rozkveteme

výrazně víc do své plně kněžkovské podoby.

Rozvineme

¨sílu našeho sesterského kruhu.

Inspirace

Nabereme spoustu inspirace, odvahy a radosti z naší cesty.

Rozvoj kněžkovských

dovedností

Zaměříme se také na rozvoj kněžkovských dovedností:

- na služby, které může kněžka společnosti a jednotlivcům nabízet,
- jak je může nabízet a jak se ve svých zručnostech zdokonalovat. Během víkendů si spoustu rituálů vyzkoušíte
prakticky, na vlastní kůži. Objevíte, co pro vás funguje a jak s tím dále pracovat

Klíčová slova pro tento výcvik bude známá trojice:

Power, Passion & Purpose – 
Síla, Vášeň a Poslání!

Témata

jednotlivých víkendů

Oheň - energie

1.-3.5.2020
Překonání strachu ukázat se, být vidět ve své jedinečnosti, jít za tím, po čem toužím, vykonávat svoje poslání. Kněžka jako veřejná osoba – co mohu nabízet, kam mě to volá. Veřejné ceremonie – rámec práce s energií při ceremoniích – vnímání energie v sobě a v ceremoniálním poli, vytváření vlastních ceremonií (reflexe, podpora, feedback). Bůh a Bohyně, muži a ženy na cestě Bohyně, překonávání patriarchální „bitvy pohlaví“ a rozvíjení lásky a harmonie.

Voda - emoce a vize

16.-18.8. 2020
Emoční léčení a seberozvoj kněžky – péče o čistou nádobu svých emocí. Emoce – léčení a pouštěni emocí a omezujících zážitku z těla. Hledání vize: čtení znamení Bohyně v přírodě, čtení vnitřních signálů, intuice. Cesta za vizí venku. Chůze po skle – prohloubení intuice, práce s emocemi, jak jít dál, i když cítím strach.

Země - vtělení

18.-20.9.2020
jak prohloubit vědomí svého těla jako chrámu bohyně skrze pravidelnou kněžkovskou praxi dovednosti vtělování – jak dovolit Bohyni aby mluvila a jednala skrze mne jak manifestovat energii své duše ve světě jako kněžka překročení svých vlastních omezení a přivlastnění si moci nad svým životem : ohýbání kovových tyčí krkem – jak s minimální snahou můžu “hýbat” realitou;
Slib Bohyni – obnovení slibu po zasvěcení – můj závazek vůči Bohyni a sobě – aktualizace slibu. Reflexe – jak se proměnil můj slib od zasvěcení, jak se projevuje v mém každodenním životě, jak to ovlivňuje mé každodenní volby. Co pro mě znamená být kněžkou – moje volání na cestě Bohyně, moje poslání. Denní duchovní praxe kněžky. Překonávání překážek na mé cestě, následování mého srdce, mého slibu, mojí volby i přes překážky ( Lámání šípu ).

Kurzovné

Nevratná záloha
Budeš-li přijata do výcviku, je třeba složit nevratnou zálohu.
3.900Kč
Platba za kompletní výcvik
Platba za všechny 4 víkendy najednou před začátkem výcviku (tedy doplatek 10.900 Kč po uhrazení nevratné zálohy). Platbu v plné výši je třeba uhradit před začátkem výcviku.
14.800Kč
Platba po částech
Lze platit každý víkend zvlášť, nejpozději měsíc před víkendem a to po 4 splátkách, 3.900Kč za víkend (záloha bude využita jako poslední splátka).
3.900Kč

Storno podmínky

Storno podmínky: Zrušení účasti do 30 dnů před začátkem kurzu – záloha bude vrácena.
Zrušení účasti 29 – 14 dnů před začátkem: bude vráceno 50%.  
Zrušení účasti později: stornopoplatek činí 100% zálohy.

Plus jídlo a ubytování
na pokoji

Cena bude upřesněna za víkend včetně veganské stravy.

1440,- Skalka u Doks, 1500,- Černívsko

Počet míst je omezen, rezervujte si místo převodem nevratné zálohy 3.900 Kč na č.ú. 2401154608/2010
(ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno + vycvik 2) 

V případě, že se rozhodnete zúčastnit semináře méně než měsíc před začátkem,
je třeba uhradit na účet zálohu ve výši 4.400,-.

Kdy?

Pátek (19:00-22:00); Sobota (10:00-22:00); Neděle (10:00-16:00)
18.-20.9. 2020 Skalka 22, Skalka u Doks, u České Lípy

Kde?

1.-3.5. 2020, 3.-5.7. 2020, 27.-29.11. 2020 Tantra centrum, Černívsko 1, okres Strakonice, Jižní Čechy

Ubytování

na pokoji (včetně plné veganské penze) 1440 Kč na Skalce u Doks 1500 Kč Černívsko

Bližší informace

knezkabohyne@gmail.com

V případě přihlášení na seminář souhlasíte s podmínkami účasti.

Zkušenosti absolventek

kurzu

Být kněžkou pro mne znamená být ve své síle. Užívat si toho, že jsem žena; že mám toto tělo a vážit si toho, vnímat krásu svého těla, i když není dokonalé. Být upřímná sama k sobě, vidět své silné stránky a pracovat s nimi. Být ve spojení se svojí podstatou. Nikdy nebýt sama, ale vždy cítit podporu sester a Bohyně, Vesmíru jako vědomé kosmické síly, která je pramenem čisté a bezpodmínečné lásky. Vědět, kdo doopravdy jsem. Vzkvétat, rozvíjet se, vědomě pracovat se svými emocemi, umět pěstovat hluboké a hodnotné vztahy, které naplňují obě strany. Pochopit, proč dlouhé šaty jsou prostě super sexy ;-). Osvobodit svého ducha.Napojit se na rytmy Země, města a místa, kde žiji a těla, ve kterém žiji. Dovolit, aby se zázraky děly v mém životě. Být ve spojení se silou svého rodu. Upřímně milovat sama sebe. Žít naplňující život naplno.
Tamara Sofia Shmidt
Být kněžkou pro mne znamená naslouchat svému srdci a jít za volám své duše. Poslouchat svou intuici a důvěřovat sama sobě a sama v sebe. Být propojená s přírodou a jejími živly, ale i s lunou a sluncem, uctívat jejich dary a vnímat jejich každodenní podporu ve svém životě. Vnímat matku zemi a Bohyni a mluvit s nimi, uctívat je a děkovat za jejich dary. Být kněžkou pro mne znamená být ženou v plné své síle, přijímat své dary a dávat je světu. Nebát se vykročit na cestu do neznáma. Uctívat svou rodovou linii a léčit její zranění, nepředávat toto dál a nechat jít svou dceru životem bez těchto zátěží, s vědomím, že být ženou je nádherný dar. A k tomu všemu patří i sesterství, sdílení zkušeností, podpora, láska a obejmutí v tu pravou chvíli. Tvořit láskyplné vztahy v přátelství i partnerství a cítit i dávat bezpodmínečnou lásku. Být kněžkou pro mne znamená pomáhat a podporovat zvířata a přírodu jako takovou. Podporovat lidi na jejich životní cestě, ve chvílích temnoty jim posvítit a podpořit je, aby mohli jít dál. Pomáhat jim nacházet nové cíle, vlastní vize a odhazovat vzorce, které je tíží. Být jejich oporou v náročných a těžkých chvílích. Motivovat je vlastním příběhem a předávat jim vlastní zkušenosti.
Mirka Agara Vokounová Krepčíková
Být kněžkou pro mě znamená, být uvědomělou ženou. Vědomou ženou, která se cítí skvěle ve své ženskosti. Ženské síle, ženské jemnosti, v ženském těle se svými ženskými schopnostmi. Vím, že není nutné stát se kněžkou, abych toto cítila. Ale to kněžkovství mi tento pocit velmi umocňuje, posiluje a jakoby zposvátňuje. Líbí se mi šířit svou ženskost - esenci ženství do světa. ;-)
Michaela Vlastníková
Být kněžkou pro mě znamená být vědomou ženou, která si hrdě kráčí po své vlastní autentické cestě beze strachu z odsouzení a nepochopení. Je to žena, která naprosto přijmula sama sebe a je si vědoma své síly a divokosti. Kněžka dokáže vzít život do svých rukou. Léčí sebe a svoji rodovou linii, aby bolesti a traumata nepředávala dál a pomohla vyléčit celou planetu. Vytváří láskyplné vztahy založené na respektu, důvěře a svobodě. Za nic na světě se nevzdá svobody své duše. Je to opravdová žena, která ví co chce a svůj život si vědomě vytváří. Žena, která se miluje a umí lásku přijímat i rozdávat. Žena, která si sama sebe váží a zná své hranice. Žena, která si rozumí a umí pracovat se svými emocemi. Žena, která si je vědoma své krásy a sexuality. Žena, která inspiruje svým životním příběhem. Žena, která je napojená na přírodu a její cyklu. Žena, která dokáže vědomě prožívat všechny aspekty ženství - může být dívkou i stařenou, matkou i milenkou, královnou i divoškou, čarodějnicí i děvkou. Bez vášně a extáze nemůže žít. Kněžka je pozemský obraz bohyně.
Adéla Pardubská
Být kněžkou pro mě znamená žít v pravdivosti, být sama sebou za každou cenu, být si vědoma své hodnoty. Hledat a překonávat hranice lidské existence a přinášet to “magično” do běžných životů. Hledat vždy cestu svého srdce. Milovat své tělo, pečovat o něj a uctívat je. Přijímat všechny své aspekty a žít v pokoře a v souladu s Matkou Zemí.
Zuzana Křížová
Byt kněžkou pro me znamena vratit se zpatky k sobe, byt vzdy a vsude plne autenticka, opravdova a v souladu, ukotvena ve svem srdci a ve svem tele, propojena v kruhu sester, v jednote a presto jedinecna, pritomna tady a ted, vdecna za vsechny dary kterych se mi kazdy den dostava, vedoma si sve sily, s pokorou a vdecnosti prijimajici, naslouchajici, davajici, souznici.. propojena s kruhem roku, cyklicka, neustale se vyvyjejici a menici a presto stala..❤
Veronika Feria Kostková
Přijmout zasvěcení do kněžkovského stavu pro mně znamenalo uzavřít jednu velmi dlouhou etapu svého vývoje. Vyrůst, narovnat se, znovu přehlédnout cestu, kterou jsem už ušla. Vykročit vpřed tou nejsprávnější nohou. Znamenalo to přestat se schovávat před životem. Protože Bohyně vložila své ruce na mou hlavu a přijala mně do své náruče. Poprvé v životě cítím, že někam chci patřit a patřím. Cítím se přijatá se vším, co ve mně je a zároveň se probudila má schopnost přijímat. Přijímat ženy jako své sestry. Naplno mezi spolukěžkami. Ale i v práci už své kolegyně vnímám jako sestry a podporuje je, aby mohly zářit. Bohyně se na mně dívá ze zrcadla mýma vlastníma očima. Přijímám zodpovědnost za svou obrovskou vnitřní citlivost, které jsem se vždycky bála. Už tuším, že je možné i takto fungovat mezi méně senzitivní většinou populace. Legitimizuji nejrůznější své potřeby, které dříve vypadaly jako úchylky nebo sobectví. Třeba potřebu samoty. Všech se ujímám a zajímám se o ně. Být kněžkou znamená způsob, jakým chci zestárnout beze strachu. Každý další šedý vlas je polibkem Morany, aspektu Bohyně vlastně nejzajímavějšího. Možná být kněžkou znamená i pro mně vést rituály pro ostatní, to až bude chtít všechna ta plnost přetéct ven. Kněžka si nezaslouží nic menšího, než život v hojnosti. Stát se kněžkou znamená zamilovat se sama do sebe. Kněžce nebude nikdo srát na hlavu.
Jaroslava Malinová

Proč jsem se

stala kněžkou?