slovanské kolo roku:

Mabon

Podzimní rovnodennost

"Harmonie mezi vnitřním a vnějším. Element Země.“ 

Podzimní rovnodennosti oslavujeme kolem 22. Září – je to oslava druhé sklizně. Den a noc se vyrovnávají, když sklízíme a ukládáme obilí. Uctíváme tedy „rovno dennost“ – vyváženost a equilibrium v přírodě.  Oslavuje se harmonie mezi vnitřním a vnějším světem, a pozvolný ústup sluneční energie. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Odpočinek a oslava

Podzimní rovnodennost je kouzelný čas vyrovnanosti a hojnosti. Mabon určuje střed sklizně. Je čas sklidit to, co jsme zaseli, a poděkovat za hojnost a plody které nám poskytuje matka země.

Je to výborný čas na ukončení starých projektů a plánů a pro zasévání semínek nové budoucnosti. Je to čas se podívat nejen na minulý rok, ale i na celý náš život, abychom si určili, kam chceme jít dál. V rytmech roku je Mabon čas odpočinku a oslavy, a čas po těžké práci konečně sklidit úrodu. Teplé dny se střídají s chladnými nocemi a starý bůh slunce se vrací, aby objal Bohyni.

Na oslavu Mabonu je dobré jít na zahradu (nebo do lesa či parku), kde můžete poděkovat přírodě za její hojnost. Můžete vázat různobarevné stužky na větve stromů jako symbol tohoto vděku.

PATRONKY

Je to Matka Země, Svrchovaná královna, jejíž energie protkává Bridgitiny ostrovy – Británii. V Irské mytologii je popsána jako zakládající Matka Ostrova Žen. Její štědrost je neomezená a její zkušenosti všezahrnující. Jak se stromy obléknou do červených a zlatých barev, jak se přibližuje temnota zimy a poslední sklizně se dokončují, v této době pociťujeme vděk naší Matce, zemi, protože to Ona nám ji tak volně poskytuje.

Bambha je spojována s bohyněmi Ghia a Ertha jako duch pevné země, půdy, zvířat a lidí, tvořený jejími elementy. Musíme se o ni starat, obnovovat v ní harmonii a rovnováhu. Obnovujeme náš závazek vůči ní. Rok co rok se procházíme po jejím krásném těle.

Jsme vítáni ve světě Královny, držící magický orb, která nás vede cestou k Avalonu. 

Bohatě oděna ve zlatavých barvách podzimu s veverkou na rameni stojí před otevřeným prostranstvím s kamenným kruhem a siluetami stromů rýsujícími se pod překrásným západem slunce. U jejích nohou je posvátná liška, její pozornost je upřena na to, co my nevidíme. Cítíme se bezpečně, uzemněni v její přítomnosti.

Mokoš je bohyní vlhké, urodné a plodné země, samotnou Matkou Země. Z ní se všechno a všichni zrodili a do ní se zase po smrti navratí. Mokoš je matkou všech: bohů i lidí. Mokoš je naší dávnou předkyní, milující matkou a my všichni jsme její děti.

Jejím symbolem je vřeteno a předení. Mokoš je také tou, která nám odměřuje niť života, protože nás na konci života přijímá nazpět do svého lůna. Mokošin svátek je oslavován na podzim, kdy je všechna úroda sklizena a tehdy můžeme za ni matce zemi poděkovat.

V rituálech Mokoše se symbolicky oplodňovala pole obilnými zrny, aby byla zajištěna dobrá úroda na přiští rok. S bohyni Mokoš se můžeme propojit na svátek podzimní rovnodennosti, Mabon, slavnosti druhé sklizně.

NOVODOBÉ ŽENSKÉ RITUÁLY

Praktická přírůčka o rituálech

Příručka o ritálech pro každý den i pro speciální příležitosti.

Rituály nás provází po celou lidskou historii, propojují nás s tím, co je větší než my: život, smrt, cykly přírody, cykly vesmíru, smysl naší cesty životem. Rituál nám pomáhá vystoupit z každodenní rutiny a pomáhá obohatit náš život prožívaným smyslem, ať už o samotě, nebo v poropojení a sdílení s ostatními.

V knize najdete praktické rady a návody, jak rituály provádět.

Více informací o KNIZE