CHRÁMOVÝ TANEC

Skrytý Tanec Duše

Již od pradávna byl tanec prostředkem k sladění dechu přírody, lidského biorytmu a lidí navzájem. Skrze rytmy a hudbu objevíme tanec, který žije v každé buňce našeho těla a probouzí v nás cosi primárního a přirozeného.

Chrámový tanec je vlastně průvodcem pro ženy, které se chtějí setkat se svou podstatou a najít ukrytou část své duše. Chrámový tanec je setkáním s vlastní historií, s prastarou moudrostí generací před námi, která je nám předávána skrze naše vlastní tělo. Tělo si vše pamatuje skrze naší duši a mezigenerační přenos.

Právě díky tanci se naše paměť začne probouzet a ukazovat nám vzpomínky na to, co jsme již dávno zapomněly. Díky hlubokému prožitku a autenticitě přichází rozvzpomínání a zaplnění zdánlivě prázdných míst v naší paměti. Umožní nám také uctít samy sebe, život a dary, které jsme do života dostaly. Můžeme vyslat ven do světa svou nahromaděnou energii.

Chrámový tanec také napomáhá a urychluje zpracování ženských traumat, která se často ukrývají v těle (pánevní dno, hrudník, břicho). Pomáhá tak znovu otevřít ženská rodová tajemství i bolesti a vyléčit je.

TANEC A HISTORIE

Možnost propojení

V dnešní době stále více žen vyhledává možnost propojit se skrze tanec samy se sebou a svou dávnou historií. Chtějí znovunalézt a přijmout ženskou energii předávanou po generace. 

Chrámový tanec nás propojuje nejen s naší historií, ale i se ženami, které jej tančí s námi. Vytváří tak bezpečný kruh sesterství (odkaz na program sesterství). Společná energie dokáže podporovat Zemi a vytvářet pozitivní změnu.

Chrámové tanečnice

Chrámovými tanečnicemi byly zasvěcené ženy-kněžky, které skrze svůj tanec přináší posvátnou rituální energii do chrámu, kam přichází ti, kdo hledají odpovědi. Podstatnou funkcí bylo také provázení při přechodových rituálech a oslavách v různých fázích kola roku. Chrámové tanečnice se učily tanec tvořený posvátnou rituální geometrií. Tyto tance se objevují v Číně, Bali, Egyptě, Indii a mnoha dalších zemích. Tanec, skrze který projevují úctu k životu, bohyni a matce Zemi.

POCIŤTE SVÉ TĚLO

"Indický chrámový tanec vychází z tradice Deva Dasi, kde její tanečnice zasvěcuje své umění jako posvátný projev Bohyni. Tanec se stává pohybem v meditaci s hlubokou oddaností a odevzdáním se. Jak tanečnice vypráví epické příběhy bohů a bohyní prostřednictvím složitých gest rukou (mudry), výrazem nohou (abhinaya), otevírá se tanci…tak se tanečnice a tanec stávají jedním. V konečné podobě se tanečnice dostává za vnější koncepty umění, kultury a tradice a napojuje se přímo na Zdroj.“  

(Monika Nataraj)

Naučte se naplno využívat svůj potenciál

Ženy mají od nepaměti k dispozici úžasné cesty jak vytvářet posvátný prostor ve svých životech: prostřednictvím sexuální energie, chrámového tance i rituálu.

Skrze tanec vzývají bohyně, pomocí pohybu těla pronášejí modlitby, vyprávějí epické příběhy a vyjadřují vděčnost. Tanec se pak stane pohybem v meditaci, hlubokou oddaností a odevzdáním se.  A pak nastane magický moment – tanečnice a tanec se propojí v jedno. Tanec je propojení sama se sebou, svým ženstvím, spiritualitou a svými kořeny. Nacházíme skrze něj propojení s tradicí a dávnými generacemi a můžeme přijímat ženskou energii a moudrost.

Sexualita, tanec a rituál

Sexualita, tanec a rituál jsou tři ze základních nástrojů uctívání Bohyně.

“Dance, when you’re broken open. Dance, if you’ve torn the bandage off. Dance in the middle of the fighting. Dance in your blood. Dance when you’re perfectly free.”

– Rumi