Pozvánka na cestu kněžky živlů

Cesta kněžky živlů

Mnoho let pracuji se ženami, ať už jako speciální pedagog, kdy pomáhám jim i jejich dětem v mnohdy nelehkých životních situacích, tak během ženských kruhů,  lektorování a asistování na výcviku kněžek Bohyně, meditacích nebo individuálních terapií.(více o mě)

V roce 2015 jsem začala hledat, kde bych mohla více prohloubit svou ženskost a spiritualitu, jak se více napojit sama na sebe, své vize a intuici skrze živly, matku Zemi a měsíční cyklus.

A nalezla jsem kněžky a jejich výcvik. V roce 2016 jsem absolvovala první ročník výcviku a moje obzory se rozšířili tam, kam by mě dříve ani nenapadlo. Naučila jsem se propojit sama se sebou a svými kořeny, svojí intuici, vést rituály a poznala jsem bezpečný podpůrný ženský kruh – sesterství, kde to o čem se ve společnosti „nemluví“ a přesto uvnitř bolí není tabu. Mé vědomí se více otevřelo v  rovině ženské spirituality a pochopila jsem, že jedinečnost je naším velkým DAREM.

Chtěla jsem však pokračovat na své cestě dále, objevovat a učit se pracovat se svými dary. Vykročit dál, protože jsem se pro tuto cestu rozhodla a cítila jsem, že potřebuji stále podporu ženského kruhu na své cestě. A proto jsem se rozhodla nejen asistovat na prvním ročníku výcviku a podpořit další ženy na jejich cestě, ale i absolvovat další pokročilý výcvik a vydat se na CESTU KNĚŽKY ŽIVLŮ.

CESTA KNĚŽKY ŽIVLŮ je roční cyklus, který se zaměřuje na PROHLUBOVÁNÍ PROŽITKŮ I DOVEDNOSTÍ, propojení s dávnou ženskou modrostí, kořeny, tělem a vizemi, nalezením a přijetím vlastních darů, napojení na cyklus měsíce a živly. To vše v bezpečném ženském kruhu za podpory zkušených lektorek.

Tento cyklus je právě pro vás, ať již  vaše cesta začala zasvěcením v prvním ročníku našeho výcviku nebo jste se na ni dostaly jinak, třeba díky jiným výcvikům či zkušenostem, které vás přivedly k tomu, že se ztotožňujete s kněžkovskou cestou a pracujete s energií Bohyně a s rituály.

Pokročilý výcvik vám pomůže prohlubovat svoji cestu kněžky,  zahrnout ji do reálného života a praktikovat v každodennosti, tváří v tvář obyčejným problémům. Chceme vás podpořit, abyste mohly naplno, otevřeně a svobodně plynout na své cestě kněžky, uzemnit se v hojnosti a dokázat přijímat příležitosti, které pak začnou přicházet do vašeho života. Protože být kněžkou neznamená „jen“ tvořit rituály sama pro sebe, žít uvnitř bohatý život, ale být vidět i na venek a podporovat ostatní na cestě jejich životem a dokázat prezentovat sama sebe a své dary.

 

Pro koho je výcvik určený?

 • Pro ženy, které se chtějí navrátit ke svým kořenům a naslouchat své intuici
 • Pro ženy, které chtějí prohlubovat svou cestu kněžky/ceremonialistky
 • Pro ženy, které se chtějí napojit na své tělo, měsíční cyklus, živly, matku Zemi
 • Pro ženy, které volá hlas Bohyně a chtějí jí s jejími archetypy poznat blíže a zároveň se naučit pracovat s jejími atributy
 • Pro ženy, které chtějí přijmout své dary a naučit se je správně používat a vysílat do života
 • Pro ženy, které se chtějí naučit rituály a jak je používat ve svém životě
 • Pro ženy, které cítí jako své poslání provádět ostatní životem na jeho meznících skrze ceremonie
 • Pro ženy, které chtějí více poznat své vize a beze strachu jim vykročit vstříc
 • Pro ženy, které se chtějí naučit pracovat s oleji, bylinami a vykuřovadly
 • Pro ženy, které chtějí vytvořit bezpečný ženský podpůrný kruh – sesterství
 • Pro ženy, které se znovu chtějí navrátit ke svojí podstatě, odhodit všechny masky spojené s tím jaké by měly být a co by měly cítit podle ostatních

Co vám přinese?

Budeme pracovat s energií a silou živlů, zaměříme se na propojení s námi samotnými. Skrze ženskou spirituální cestu se naučíte, jak pečovat a udržovat energii elementů sama v sobě.

Naučíte se vnímat a používat jejich DARY ve svém  každodenním životě, ale i během rituálů. Překonávat omezení, které jsme přijali nebo tvoříme samy sobě, abychom nemohly vykročit ve své vlastní síle.

 Odhození masek „přijatelnosti“ a ukázání sama sebe světu v plné síle. Otevření se vlastním darům, které se naučíte používat. To vše v bezpečném ženském kruhu, kde každé sdílení bude léčivé a podpůrné.

Tento výcvik ti pomůže nalézt a ukotvit tvou vlastní cestu, jak být kněžkou, jak být ženou ve své síle, jak přinášet dary ženství do světa.

Dostane se ti plné podpory a otevřenosti ženského kruhu, kde můžeš sdílet, odstraňovat tabu ze svého života a díky tomu se podívat na některé věci z jiného úhlu.

Naučíte se

 • naslouchat své intuici a vedení srdce
 • překračovat svá omezení s jemnou ženskou energií
 • vnímat působení cyklů luny a přírody
 • propojit se a pracovat s elementy živlů, udržovat jejich energii sama v sobě
 • poznáte archetypy Bohyň a to co vám přináší, naučíte se používat ve svém životě jejich dary
 • vytvářet vlastní oltář
 • tvořit rituály (přechodové, oslavy změn ročních období, rituály luny)
 • naslouchat svým vizím a skrze ně měnit svou realitu
 • vidět, vnímat, přijímat své dary a umět je využívat v prospěch váš nebo podporovaných
 • pracovat s oleji, bylinami a vykuřovadly
 • provázet na cestě životem skrze ceremonie a předávání poselství Bohyně

VÍCE INFORMACÍ O VÝCVIKU NALEZNETE ZDE

Vykroč na cestu s námi, neboj se, dostane se ti plné podpory a přijetí takové jakou jsi.

Společně odkryjeme tvé strachy a pomůžeme ti je přestat se jich pevně držet, ale naopak je pustit a nechat odejít.

Otevřeme ti cestu k nalezení tvých darů a vykročit s nimi do světa.

Těším se na naší společnou cestu

Mirka


Být kněžkou pro mne znamená naslouchat svému srdci a jít za volám své duše. Poslouchat svou intuici a důvěřovat sama sobě a sama v sebe. Být propojená s přírodou a jejími živly, ale i s lunou a sluncem, uctívat jejich dary a vnímat jejich každodenní podporu ve svém životě. Vnímat matku zemi a Bohyni a mluvit s nimi, uctívat je a děkovat za jejich dary. Být kněžkou pro mne znamená být ženou v plné své síle, přijímat své dary a dávat je světu. Nebát se vykročit na cestu do neznáma. Uctívat svou rodovou linii a léčit její zranění, nepředávat toto dál a nechat jít svou dceru životem bez těchto zátěží, s vědomím, že být ženou je nádherný dar. A k tomu všemu patří i sesterství, sdílení zkušeností, podpora, láska a obejmutí v tu pravou chvíli. Tvořit láskyplné vztahy v přátelství i partnerství a cítit i dávat bezpodmínečnou lásku. Být kněžkou pro mne znamená pomáhat a podporovat zvířata a přírodu jako takovou. Podporovat lidi na jejich životní cestě, ve chvílích temnoty jim posvítit a podpořit je, aby mohli jít dál. Pomáhat jim nacházet nové cíle, vlastní vize a odhazovat vzorce, které je tíží. Být jejich oporou v náročných a těžkých chvílích. Motivovat je vlastním příběhem a předávat jim vlastní zkušenosti.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.