Přechodové rituály

Přechodové rituály se týkají nejen našeho vývojového období, kterým nás mohou provázet (menarché, svatební, předporodní, porodní, pojmenování dítěte, uctění předků), ale také i důležitými životními situacemi, kdy je pro nás těžké vykročit.

Tyto situace jistě sami znáte velmi dobře. Je to čas, kdy cítíte, že je změna již nevyhnutelná. Mnohdy se nám z „jistoty“, která nám nevyhovuje nechce vykročit do neznáma. Přestože víme, že je to už nutné. A  přesně v tuto chvíli nám pomůže nejvíce rituál. Rituál, díky němuž můžeme uctít to, v čem jsme doposud žili, protože v danou dobu to tak mělo být a přineslo nám to mnoho zkušeností a skrze to jsme jistým způsobem dozráli. A zároveň podporuje v prvním novém kroku. Je jako pomocná ruka, která je tu proto, aby pomohla vykročit.

Důležité je uctít své zkušenosti, uvědomit si, co jsme díky nim poznali, co se naučili a co dozvěděli se sami o sobě.

Ve kterých situacích můžeme použít rituál jako průvodce na naší cestě?

Je to právě ve chvíli, kdy cítíme, že naše energie neplyne volně a svobodně, kdy se někde zasekla a nemůže proudit. Kdy se nám v životě nedaří tak, jak bychom si představovali. Ale také v době, kdy se rozhodujeme, kudy se vydat dál… A to v různých oblastech. Ať už to jsou vztahy, práce, uskutečnění snů nebo také nalezení vlastní vize či podívání se do svého nitra, kdo jsem a kudy chci jít.

Rituál pomůže se zastavit, uzemnit se, napojit se na své tělo a mysl, ucítit všemi smysly a slyšet hlas své intuice.

To, co nás rovněž může podpořit je zaměření svého životního rytmu podle kola roku. Protože když jdeme proti němu, tak se nám mnoho věcí v životě nedaří a energie se zasekává a neproudí, tak jak by měla. Často jsme odpojení od svého těla, od cyklů přírody, které tolik napomáhá k zharmonizování energie a vede k lepšímu i kvalitnějšímu zpracování změn. Je třeba se navrátit zase zpět k péči o své tělo, naslouchání jeho potřebám, ale i hlasu své intuice a vizím. Otevřít se prožívání a vnímání svých emocí, ale i strachů. Cítit sama sebe, teď a tady, v přítomném čase.

Pro přechodové rituály můžeme využít energii a magii živlů v době jejich největší síly.

Důležité je NACÍTĚNÍ a PROPOJENÍ se se živlem .

Element OHNĚ je nejsilnější v době jara, jarní rovnodennosti, kdy se začíná příroda probouzet a síla ohně a jeho energie se začíná opět vlévat do přírody i do našich žil. Přichází oteplení a růst, nové začátky, vznikají nové životy.

Element ohně lze využít pro nové začátky, vykročení ke splnění vizí, návratu k sobě samému, zažehnutí jiskry v životě, ale také ve vztazích.

K ohni se vztahuje rituál přechodu po žhavém uhlí. Na počátku je třeba vytvořit prostor pro vědomou přípravu na rituál. Co je to, co chci ve svém životě rozhořet. V čem neproudí energie tak, jak bych si představoval?  A co je to, co chci ukončit? Zároveň si uvědomit, že si nelze sednout se založenýma rukama a čekat, že přijde zázrak. Ale je třeba pro to něco udělat. Co jsem schopný udělat pro svůj záměr? Co dám pro splnění? Minimálně to, že udělám ten první krok a vykročím vstříc změně. Během rituálu je dobré uctít oheň i jeho zapálení, vložit dobré záměry v podobě květin, bylin a vykuřovadel (jako symbol toho, že budu pečovat o svůj záměr, ale i poděkování za možnost transformace v mém životě, uctění síly elementu). Skrze jemnou ženskou sílu a energii, napojení se na tělo a vizi a následné vykročení vstříc.

Jsem oheň – Goddess firewalking

V době letního slunovratu přichází do největší léčivé energie element vody. Její magická síla pomáhá očišťovat tělo i emoce, uvolňuje zatuhliny a zamrzliny, které jsme si během života v sobě nashromáždili. VODA je také spojená se střepy, s pomyslnou řekou toho, co nás zraňuje a může ochromit, stejně tak jako naše emoce, když jim nevěnujeme pozornost. Střepy si během rituálu vytváříme sami. Rozbíjíme určitou strukturu, která nám již nefunguje. Rozbíjíme to, co nám brání ukázat sami sebe, takoví jací jsme anebo to, co nás odděluje od toho vidět své dary, ukázat je navenek. Pečlivě očišťujeme střepy, omýváme to, co je třeba vyléčit.

Když se podíváme na to, co je to, co se v nás skrývá, co ukrýváme před ostatními, ale i sami před sebou, naučíme se v životě i plynout. Co schovávám? Sama sebe, to jaká jsem? To, co si v životě přeji? Nebo svojí vlastní svobodu?

Voda je spojená s přechodem po střepech, kdy je třeba se zklidnit, spojit se svým tělem a záměrem a pomalu vykročit. Pokud se naučíte naslouchat své intuici a váš záměr je opravdový, nezraníte se.

Jsem voda – Goddess glasswalking

V době podzimní rovnodennosti přichází do své plné síly element ZEMĚ. Stačí, když si představíte tu hojnost, dozrávání ovoce, plnost a barevnost. Je to doba, kdy se nám ukazují výsledky našich činů a konání. Jakou energii jsme vložili do našich záměrů, jak jsme o ně pečovali a co z nich vytvořili.

Element země symbolizuje hojnost, podporu, pevnost, strukturu, jistotu, bezpečí ve smyslu zajištění základních potřeb. Země je napojení sama na sebe. Jak o sebe pečuji? Jakou výživu svému tělu dopřávám? Kam směřují moje kroky, které se dotýkají země, která jim dodává svou podporu?

Rituál spojený s elementem země nás směřuje k tomu, kudy chceme v našem životě jít. Dokážeme přijmout to, co se nám v životě podařilo? Umíme si dojít pro to, co chceme? Jaké představy v našem životě je třeba pomyslně ohnout, abychom si k tomu mohli dostat? Uvědomme si, co vše nám v životě vštěpovali a co z toho jsou pro nás omezení, které nechceme a cítíme, že toto není to, co je naše vlastní přesvědčení.

Dotkni se svýma nohama země, zaciť své tělo, v mysli máš jasný cíl oprostit se od toho, co tě brzdí v tvých krocích vstříc svobodnému uvědomělému životu…

Ucti své tělo, stejně tak jako uctíváš zem. Pečuj o něj, stejně tak jako pečuješ o ni. Tvé tělo je jako zahrada, když o něj budeš pečovat, bude ti dávat hojnost do tvého života. Naslouchej mu a vnímej každou svou buňkou. Nezapomeň mu dopřávat kvalitní spánek a stravu. Stejně tak jako ukončit rituál hostinou plody matky země.

Jsem země – Bending reality with the goddess

Zimní slunovrat je čas, kdy je ve své největší síle element VZDUCHU. Vše v přírodě spí a tma je ve větší části dne, napomáhá se pohroužit sami do sebe. Propojit se s tím, co v životě už nechceme, co nefunguje a je třeba ukončit. A v tom vnitřním tichu a novém prostoru, který jsme díky puštění nefunčního, vytvořili, si dovolíme do něj pustit to, co je naší vizí. Naslouchat intuici a otevřít své srdce sami sobě.

Element vzduchu napomáhá propojit  se s našimi předky a jejich dávnou moudrostí, stejně tak jako očistit skrze vykuřování své tělo i prostor. Zároveň se otevřít a naslouchat své intuici a objevit nové životní vize.

Skrze rituál lámání šípu, lze zlomit překážku, rozlomit pomyslná pouta a vykročit vstříc tomu, jaké kvality a esence chceme do svého života přinést. Co v něm chceme posílit. Jaké vize zhmotnit a v jaké energii žít. Zaciť svou sílu a odvahu, svou ženskou energii a moudrost, podporu všech svých předkyň a směle vykroč do svého života.

Jsem vzduch – Arrow breaking

S jemnou ženskou energií lze projít všemi transformačními rituály, za podpory bezpečného ženského kruhu, v čistém prostoru. Společně vytvoříme otevřený, podpůrný, bezpečný kruh, kde je prostor pro sdílení, otevírání témat, které společnost skrývá a tabuizuje. Prostor pro očistu a léčení ženských zranění, které se mnohdy předávají po generace.

Tyto transformační rituály jsou o tom, se nacítit samy na sebe, na naše záměry, na touhu, která proudí v našich srdcích stejně tak jako láska, objevit vnitřní divokost a nekonečnou moudrost a spiritualitu, najít naše dary, přijmout je a ukázat světu. Objevit to, co nás naplňuje a žít tak.

Při rituálu tvoříme bezpečný prostor pro to, abys mohla opravdu cítit sama sebe a všechny své esence. Být taková jaká jsi nejen uvnitř, ale i navenek, naslouchala své intuici a mohla vykročit za sebepoznáním.

Dovolme si přijmout to, jaké jsme a co cítíme. Být autentické a celistvé. Konečně propojit svou mysl, intuici, srdce a tělo v jednu harmonii, abychom mohli být zdraví a v pozitivní energii.

Nech se provést na cestě za svou hlubokou transformací, dovol si přijmout tu podporu a naučit se lehce plynout ve svém životě. Otevři svoje srdce a buď sama sebou.

Buď královnou svého života, jsi kreativní, moudrá, láskyplná žena. Dovol si zářit ve své síle a energii. Dovol si být opravdovou královnou, co zná a ví, co v životě dokázala, co umí přijmout ocenění a své dary. Co se nebojí ukázat se světu taková jaká je.

Odevzdej se životu a dovol si plynout ve své kráse, volnosti bez omezení a svobodě.

Podstatným při rituálu je

  • napojení na tělo a mysl, uzemnění v jistém záměru
  • přijetí vlastního strachu a jeho uvolnění. Puštění všech strachů, které jsme přijali od ostatních
  • s hlubokou úctou a vděčností v srdci k živlu a rituálu, vlastním zkušenostem a sami k sobě.
  • vytvoření bezpečného prostoru a jeho očištění.

Důležité je během rituálu

s živlem s úctou pracovat, pečovat o něj, uctít jej a poděkovat mu. Právě proto, aby byl nápomocen jako průvodce při transformaci. Rovněž také to, že překonáváme i jisté společenské vzorce něčeho, co nám bylo vštěpováno („pozor sklo, popícháš se“). Odhození pomyslných okovů z rukou i nohou. Svobodné vykročení vstříc sama sobě, svým darům a vizím. Otevření se životu, lásce a zdraví.

 

Během rituálu můžeme používat bubny, chřestidla pro očištění prostoru i vytvoření energie, stejně tak jako vykuřovadlo, což napomáhá při soustředění se všemi smysly.

AUTORKA : Mirka Vokounová Krepčíková


Více informací o celém výcviku Cesta kněžky živlů naleznete zde :

Cesta kněžky živlů

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.