Veronika Lančaričová

Praha, Moravskoslezský kraj

 info@bohozena.cz

Rituály nás berou z každodenní reality do posvátného světa, kde je možné cokoli, a kde se mohou stát i zázraky. A poté zase zpátky. Ovšem při cestě zpět už nikdy nejsme stejní, jako jsme bývali předtím, než jsme se na tento „výlet“ vydali...

Jednoduché a funkční

Vždy mě neuvěřitelně překvapí, jakou mají rituály sílu, přesto, že jsou ve své podstatě tak jednoduché. Mají sílu a hlavně velký dopad na náš život. Jsou to mezníky a takové záchytné body, které nám dodávají sílu a možnost „od něčeho se odpíchnout“.

Rozhodnout se

Rituál je za mě „zpečetění“ našeho rozhodnutí, něco v našem životě změnit a dělat jinak. Je to pro mne určitý druh závazku, že jsem se takto skutečně rozhodla. Neberme rituál jako cosi vážného, je to vlastně taková hra. Můžeme se při něm uvolnit, "položit se do něj" a nechat se vést.

Rituály a živly

Při práci s rituály ráda pracuji s přírodními živly: vodou, vzduchem, ohněm a zemí. Všechny tyto elementy mohou naše záměry a přání posílit a také očistit.

O mně

Svůj první ženský kruh jsem zažila před deseti lety, kdy jsem žila v maringotce na samotě u lesa. Obklopena přírodou, stejně smýšlejícími lidmi a jen svými myšlenkami. Od té doby zakouším, jaké to je budovat se ženami podporující vztahy nejen v rámci kurzů a setkání, které pořádám. Během tohoto života se mi silně pod kůži dostala cykličnost a proměnlivost přírody, ale také ta naše, ženská.

Když jsem se po dvou letech přestěhovala do Prahy, bylo mi smutno po tomto ženském sdílení. A tak jsem začala takové akce vyhledávat. Brzy poté se objevil 1. výcvik Slovanských kněžek pod vedením Lilie Khousnoutdinové a Katinky Soetens. Nevěděla jsem co čekat, ale věděla jsem, že tam musím být!

Hledaly jsme a nacházely dávné tradice, které na našem území byly ještě před křesťanstvím. Učily jsme se, jak smést pavučiny zapomnění a jak se můžeme těmito zvyky v dnešní době inspirovat a obohatit tak svůj život.

Tento výcvik byl pro mě skvělým odrazovým můstkem. Navázala jsem onu pomyslnou nitku na ženskou tradici a moudrost. "Minulostí se pouze inspiruji a vše přetvářím do modernější podoby, a hlavně potřeb dnešních žen."

Veronika je autorkou projektu Boho žena. Je průvodkyní ženských rituálů, přednáší, pořádá tématické večery oslav sezónních svátků dle Kola roku a maluje. Napsala knihy Ženství jako dar aneb menstruace ve 21. století a také Oslava menarché jako cesta k příjemnější menstruaci.

Tvá průvodkyně

Bude mi velkou ctí být Ti průvodkyní na tvé cestě! Provedu tě těmito rituály:

Rituál menarché - šťastnější vstup do ženství

Většina žen neměla možnost prožít svou první menstruaci jako výjimečnou událost či důležitý přerod ve svém životě (a o oslavě už vůbec nemůže být řeč). Můžeš prožít svůj vstup do ženství znovu, jinak a lépe. Rituál ti pomůže pozitivněji proměnit tvůj vztah k sobě samé a prožívání menstruace.

Rituál uctění předků a léčení rodových linií

Z naší rodiny, z našeho rodu si neseme spoustu přesvědčení a naučeného chování. Mnoho z toho nás podporuje. Ovšem je i mnoho omezujících názorů, které nás brzdí v našem "plném rozletu a rozkvětu". Za to dobré poděkujeme a to, co nám již neslouží, zde s láskou odložíme.

Rituál požehnání lůna a přijetí ženství

Chtěla bys prožívat své ženství příjemněji? Necítíš se jako žena pohodově? Něco tě trápí či máš potíže v ženské oblasti? Dopřej si rituál, který ti pomůže odstranit vše, co ti již neslouží. Naopak ti pomůže zažehnout (ještě větší) plamen lásky k sobě samé a nové přesvědčení o sobě. Pohýčkání a ženské lázně.

Rituál individuální "ušitý tobě na míru"

Jsi v situaci, kdy se ti stále něco dokola opakuje a ty nevíš jak z toho ven? Chceš se ve svém životě s něčím rozloučit nebo naopak něčeho nového nabýt? Rituál na míru ti může pomoci v oblasti partnerství, hojnosti, práce, rodinných vztahů aj.

Proč jsem se stala kněžkou?

Osobně ráda používám slovo průvodkyně. Jsem průvodkyní ženských rituálů. A kdybych měla esenciálně vyjádřit, proč se jim věnuji: když během pár hodin či dnů, v závislosti na tom, jak dlouhý rituál provázím, vidím, jak se žena proměňuje, jak mi doslova kvete před očima, září a je šťastnější...

To je něco, co se nedá popsat, to je potřeba zažít. Když ženy provázím, sama se dostávám do nějakého speciálního vnitřního prostoru, kdy začínám slyšet ten hlásek uvnitř sebe, který mi našeptává, co je potřeba říct, co dělat, na co se zaměřit. Úplně se odevzdávám a nechám se vést...

Když se do tohoto stavu dostanu, vždy pociťuji tu magičnost života, který můžeme skrze rituály prožívat. Můj život je díky rituálům o tolik bohatší a krásnější a jsem moc šťastná, že toto mohu předávat a prožívat společně s dalšími ženami.