Novodobé ženské rituály – rozhovor pro RITUALS

Na otázky časopisu Rituals odpovídala Lilia Khousnoutdinova a Kateřina Kramolišová.

Rituály jsou staré snad jako lidstvo samo. V čem se ty novodobé liší od starých, tradičních?

Kateřina: Staré i nové rituály jsou podobné ve své podstatě a ve svém smyslu.

Staré rituály vedly jednak k tomu, aby stmelovaly komunitu, pomáhaly lidem vystoupit z každodenní reality a pocítit věci spojené s vyšším smyslem naší existence. Dávaly také lidem podporu na důležitých životních křižovatkách a poskytovaly příležitost ke společné oslavě.

V různých tradicích, v různých kulturách se rituály velmi lišily svou formou – někde byly velice složité a svázané mnoha nařízeními a tabu, jinde zase mnohem spontánnější a živelnější. Ale všechny splňovaly výše zmíněné cíle.

Novodobé rituály, se kterými pracujeme, jsou inspirovány různými tradicemi.

My vycházíme z tradice Avalonské školy kněžek, která se zase inspirovala starými i novodobými rituály a současně nové vytvořila. V naší škole také vytváříme rituály a učíme to i naše absolventky.

Novodobý rituál je přizpůsoben moderní době a tvoří se obvykle částečně podle nějaké základní kostry, kterou používáme, částečně vzniká nově „na zakázku“.

Základní kostra, kterou používáme, pracuje s teorií čtyř živlů a se čtyřmi oblastmi života, které jednotlivé živly představují.

Vzduch představuje naše spojení s předky, ale také lehkost, nadhled, svobodu.

Oheň představuje energii, vášeň, odvahu, ale také spiritualitu.

Voda představuje emoce, lásku, plodnost, čistotu.

Země představuje hmotu, pevnost, oporu, prosperitu.

Lilia: To, v čem se naše rituály významně liší od dávných století až několika tisíciletí a které navazují až na ty opravdu staré kulty, jsou právě rituály plodnosti. Ty souvisejí s uctěním přirozených proměn, které má žena, ale tím pádem i pár a celá rodina. Procházejí jimi například v rámci porodu, předporodního a poporodního rituálu, oslavy první menstruace. Jsou to všechno body, kdy dáváme jasně najevo, že ženská plodnost je důležitá a posvátná. Z jistého hlediska je toto v dnešní době stále tak trochu revoluční.

Když to vezmeme ryze z hlediska historie, jak staré zmínky o rituálech na našem území se dochovaly?

Kateřina: O nejstarší historii se dozvídáme z archeologických vykopávek. Naše země má opravdu prastarou historii a dochovaly se památky a artefakty z doby kamenné, ze kterých můžeme usuzovat na rituální zvyklosti. Například pohřbívání lidí s významnými předměty, které určovaly jejich status ve společnosti. Používání červené hlinky, která možná představovala symbolickou krev života, možná víru, že díky ní se zemřelí mohli znovu narodit. Tento zvyk byl široce rozšířen prakticky po celém světě. Dále můžeme na rituály usuzovat podle sošek nebo nástěnných maleb, které vyprávějí o zvycích ještě dokonce před vznikem písma, případně z kultur, jejichž písmo jsme zatím nerozluštili. Z nich víme, že při rituálech byla používána hudba a

tanec, k vyvolání hlubokého prožitku. Rituály poděkování skrze obětiny (nejčastěji nádoby s jídlem a pitím, s olejem, mlékem, medem, atd.)

Lilia: Významné archeologické nálezy, které jasně dávají najevo důležitost rituálů ve fungování někdejších komunit, nalezneme po celém světě. Dá se říct, že se jedná o jeden z nejčastějších sjednocujících prvků napříč různými kulturami i kontinenty.

Moderní doba si mnohdy žádá zjednodušení tradičních postupů. Co dělá rituál rituálem?

Kateřina: Podstata rituálu je v hlubokém prožitku, který umožní účastníkům díky rituálu prožít určitý posun, vnitřní proměnu. Při rituálu je nejdůležitější záměr, cíl, kterého chceme rituálem dosáhnout. I ten nejjednodušší rituál může přinést hlubokou proměnu a posun. Prostředky můžou být rozmanité, důležité je vědět co a jak funguje. Není důležitá forma, ale výsledek.

Například při svatbě chceme podpořit pár, aby prošel silnou iniciací změny ze dvou oddělených jednotlivců na pár, který spojují nějaké hodnoty, láska, společný záměr a jehož přechod do nové existence podpoří jejich nejbližší a stanou se svědky jejich slibů a jejich nového statusu.

Vedla jsem ale třeba také velice silný rituál rozloučení se zemřelým miminkem a jediným nástrojem, který jsme použili, byla svíčka. Cílem bylo odpustit sobě, rozpustit vinu, uctít bolest a v lásce propustit duši děťátka.

Během nejkrizovější doby covidu s vysokým počtem mrtvých se ukázalo, že nemožnost rozloučit se s umírajícími blízkými a šok z náhlé ztráty způsobily mnoha lidem trauma. Zaznamenaly jste jako ceremonialistky větší zájem o rituální rozloučení? Může tato extrémní zkušenost obecně probudit hlubší zájem o rituály oslavující důležité mezníky života?

Kateřina: Osobně jsem větší zájem nezaznamenala, ale možná proto, že já sama jsem se potýkala s dlouhodobými postcovidovými zdravotními problémy. Vnímala jsem však to, jak hluboce traumatizující toto období pro naši společnost bylo a jak hluboké zanechalo následky, i když si je často lidé nepřipouští. Proto věřím, že rituály mohou být jedním ze způsobů, jak se s touto těžkou dobou i zpětně vyrovnat. Doufám, že tato zkušenost nás všechny povede k hlubšímu hledání smyslu v životě obecně a k větší úctě k životu i smrti.

A ještě k pohřbům a symbolickému rozloučení: Před covidem jsme ve společnosti mohli vidět trend odosobnění ve spojení se smrtí. Mnoho lidí je v současnosti pohřbíváno bez obřadu a rychle zapomenuto. Proč? Částečně proto, že obřady v krematoriích nedávají lidem smysl, jsou neosobní, plné prázdných frází. Částečně proto, že naše společnost nemá zdravý vztah ke smrti, nevnímá ji jako normální součást života, ale spíš jako něco, co bychom měli schovat, rychle odbýt a nezabývat se jí. To vede paradoxně k tomu, že lidé nedokážou odžít a pustit svůj smutek a ten se projevuje třeba formou depresí nebo nějakých tělesných potíží.

To, že jsme byli v posledním roce a půl konfrontováni se smrtí častěji může paradoxně vést k tomu, že dostane v naší společnosti větší úctu.

Nemožnost zažít obřad/rituál posledního rozloučení nás obírá o příležitost, kdy můžeme s ostatními sdílet svoji bolest ze ztráty i svoje hezké vzpomínky a vzájemně se podpořit. Sdílení obřadu posledního rozloučení nám pomůže lépe zvládnout proces truchlení, zpracovat v sobě, co potřebujeme a najít větší lehkost.

Lilia: Určitě smrt, ale i porod jsou dva body, kde jsme se dostali do odpojení. Přitom kontakt právě s těmito dvěma základními momenty, jsou pro naši zdravou psychiku naprosto nezbytné. Myslím si, že doba posledních dvou let ukázala zejména i náš kolektivní vztah ke smrti, respektive jeho nedostatečnost, a dala nám unikátní příležitost zamyslet se blíž a připustit si vlastní smrtelnost. Něco, co v naší západní společnosti často zakrýváme pocitem nesmrtelnosti.

Vedení rituálů je po odborné stránce nově zastřešeno spolkem českých ceremonialistek, který jste nedávno založily. Nastává u nás boom ceremonií a rituálů?

Kateřina: Věřím, že každý člověk v sobě má potřebu prožívat život jako smysluplný. Rituály, které nabízíme, tuto potřebu pomáhají naplnit. Možná v tomto ohledu zaplňují určité prázdno, které v naší nenáboženské společnosti je. Mnohokrát jsem na konci rituálu zažila reakci od účastníků, kteří něco takového zažili poprvé: „Kdybych věděl/a, že něco takového je možné, chtěl/a bych to taky!“

Lilia: Každým rokem zaznamenáváme výrazně stoupající zájem o rituály všeho druhu, stejně tak jako o služby ceremonialistek. To mě osobně velice těší a věřím, že to jasně dává najevo, že takové obřady odpovídají přirozené poptávce nás jako lidí a přirozené poptávce naší lidské psychiky.

V jakých případech rituálů je lepší oslovit ceremonialistku – je někdy vedení třetí nezávislé osoby lepší kvůli hlubšímu prožitku jeho významu? Nebo se můžeme pustit do provádění jakéhokoliv rituálu sami podle praktických rad z vaší knihy?

Kateřina: To je myslím velmi individuální. Někdo si chce svůj svatební obřad vymyslet a udělat sám, ale věřím, že k tomu, abychom se opravdu mohli ponořit hluboce do svých prožitků, je lepší se svěřit zkušené ceremonialistce. Například při obřadu svatby nebo pohřbu.

Při ženských přechodových rituálech (předporodním, poporodním, předsvatebním, atd.) naopak může být velmi krásné a dojemné, když takový obřad pro nás připraví kamarádky.

Vaše kniha je určená ženám, autorský kolektiv je až na jednoho muže také ženský. Mají ženy k rituálům blíže než muži?

Kateřina: To je zajímavá otázka a už jsem nad ní hloubala vícekrát. Znám muže, kteří mají k rituálům hluboký vztah, ale jde spíš o hluboké, transformační rituály, často pocházející z cizích tradic. Všeobecně se mi zdá, že ženy v sobě mají smysl pro zachovávání tradičních rituálů, které se předávají v rodinách, jako jsou oslavy Velikonoc, Vánoc, Dožínek, a podobně.

Lilia: Mužské rituály mají svojí osobitou podstatu a v něčem jsou možná v naší dnešní společnosti více tabu, proto jejich provádění zažívá sice rozkvět, ale pomalejšími kroky než u ženských protějšků.

V souvislosti s rituálem zmiňujete často jako zásadní prvek „záměr“. Proč je tak důležitý a co si pod tím přesně představit?

Kateřina: Záměr dává našemu konání směr. Dává nám vizi, kam nebo k čemu chceme dojít. Směřuje naše soustředění, naši vůli i naše prožívání a díky tomu nám pomáhá dosáhnout výsledku, který si přejeme. Bez záměru jsme jako „třtina větrem se klátící“.

Lilia: Záměr nejen dává celému dění smysl, ale zároveň pomáhá zharmonizovat neboli sjednotit často velmi různorodé lidi, kteří jsou na rituálu přítomní. Právě díky společnému cíli se tak mohou znovu naladit na to, co je spojuje, nikoliv na to, kde vidí odlišnosti. Pro mnoho z nás jsou novodobé rituály poměrně nezvyklou záležitostí, a i proto je důležité se znovu a znovu vracet k tomu, co je cílem, aby lpění na konkrétních detailech nezastínilo podstatu.


Praktická příručka o rituálech pro každý den i pro speciální příležitosti

Rituál je zastavení se, vědomé vytvoření posvátného prostoru a jasného záměru, uctění mezníků a předělů na naší cestě. Dodává nám jasnost a jistotu, umožňuje bezpečně prožít emoce, může upevnit nebo v úctě rozvázat svazek, pomáhá nám podpořit důležité změny v našem životě, vědomě vzít zodpovědnost za sebe sama do svých rukou a zároveň se propojit s tím, co je nadosobní.

V životě je mnoho příležitostí, které si zaslouží zvláštní oslavu a rituál. Svatba (ale i rozvod), proměna v ženu (muže), narození dítěte, vstup do moudré fáze (menopauza u žen), smrt. Konec jedné fáze, prostor pro uzrání a začátek nové. Stačí se odhodlat a pak vytvořit nádhernou oslavu pro sebe a své blízké. Návrhy rituálů v této příručce můžete použít v souladu s vlastní fantazií a podle svých individuálních potřeb, abyste uctili přelomové, ale i ty běžnější životní okamžiky.
Kromě sdílení ceremonialistek o tom, co pro ně rituály znamenají a proč jsou důležité, naleznete v této knize zejména praktické „kapesní“ návody na:

  • Rituály všedního dne: ceremonie, které vás propojí s přítomným okamžikem na každodenní bázi a obohatí realitu vašeho všedního dne. Patří sem například rituál vědomé koupele, rituály luny, střihání vlasů, pěstování jídla či vinné révy nebo rituální milování.
  • Přechodové rituály: iniciace spojené s ženským tělem – menarché, porod, přechod… Jedná se o zasvěcení do dalších rovin ženství, které si zaslouží krásnou oslavu v kruhu žen.
  • Sezonní rituály: cyklus pohanského kola roku je spojen s mnoha starými keltskými (či jakýmikoli jinými) svátky – Beltaine/první máj, Imbolc/Hromnice, Lammas/dožínky – ty poskytují prostor pro uctění měnící se přírody, koloběhu života, napojení se na roční období, sluneční cyklus a poděkování přírodě za její dary. Jsou to také příležitosti, proč se sejít v kruhu žen (i mužů) a společně se radovat, tančit a čarovat.

Tuto příručku vytvořenou kolektivem novodobých ceremonialistek můžete použít jako inspiraci k sestavení jednoduchých domácích rituálů určených pro rodinu a přátele, i jako základ pro vedení většího veřejného obřadu. Věříme, že vás inspiruje k tomu, abyste zařadili rituály do svého života a zažili díky nim silné, smysluplné a radostné chvíle.

2. přepracované vydáni z roku 2021 (1. vydání 2014)
Počet stran: 227
Vazba knihy: vázaná
Autorky: Lilia Khousnoutdinova & Kateřina Kramolišová a kolektiv
Ilustrace: Katarina Kratochvílová

zakoupit lze zde: https://shop.ecstatic.cz/cd-a-knihy/novodobe-zenske-ritualy/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.