Kněžky staré Evropy – Kněžky nové doby

Kněžky Staré Evropy – Kněžky nové doby
I. ROČNÍK: cesta k Bohyni
Jak probudit Bohyni v sobě a jak ji cítit ve svém životě?
 Uzavřený 5 dílný výcvik (Dívka, Milenka, Matka, Stařena, Zasvěcení)

Jak přivádět Bohyni zpátky do světa a jak být kněžkou ve vnějším světě


knezky_lady_1

 

Libuše, Morano, Meluzíno, Zoro, Vesno, Lado, Rusalko, Živo, Mokoš!
Voláme vás!

Velké Bohyně Slovanského Kola roku, přijďte k nám! Přijď, Libuše, bohyně středu, abychom tě poznaly a mohly ti znovu sloužit na posvátné půdě tvé země.

Bohyně se navrací … Tak, jak si ženy vytvářejí nové místo a novou roli ve společnosti, vzrůstá důležitost ryze ženské spirituální cesty. Znovu se objevuje archetypální role kněžky:
ženy, která ctí posvátnost života, posvátnost těla, posvátnost lásky a sexuality,
ženy, která kráčí ve své síle a ztělesňuje posvátné ženství,
ženy, která inspiruje ostatní.

Někde hluboko uvnitř nás slovo kněžka vybavuje dávno zasuté kolektivní vzpomínky, protože kněžky provázely lidi od nepaměti. Kněžky pomáhaly lidem zůstat v každodenním životě ve spojení s tím, co je větší než my, propojovat se se smyslem existence a provázely lidi důležitými okamžiky života skrze rituály. Jako ženy cítily hluboké propojení se zemí a přírodou a učili lidi úctě k ní a péči o ni. To všechno mohou dělat i dnes. Více o tom, kdo je Bohyně, kdo je kněžka a proč je i dnes potřebná najdete v článku tady:

img_0423

Slyšíš Její volání?

Práce s Bohyněmi Staré Evropy a Slovanským Kolem roku
KNĚŽKY STARÉ EVROPY
Roční trénink - pět víkendů
začínající na jaře 2018

Láká tě stát se kněžkou Libuše - Bohyně této země?
Jsi připravena obnovit archetypálních roli Kněžky jako ženy, která přináší spojení s naším duchovním dědictvím?

Připoj se k již šestému ročníku výcviku, který přinášejí kněžky s hlubokým porozuměním a spojením s posvátnou zemí v Čechách, na Moravě, Slovensku a v Avalonu, ženy s mnoha lety zkušeností jak ve službách Bohyni, tak ve vedení Kněžek a skupin.
Lilia Khousnoutdinova, Katka Kramolišová a Petra Cihlářová 

img_0642

Připoj se k nám na cestě uctívání a rozpomínání se na Bohyni a její Kněžky

Skrze objevování Slovanského Kola roku, archetypálních Bohyní nabízí tento výcvik jedinečnou příležitost hluboce se ponořit do tajemství ženské duchovní cesty a rozpomenout se na Bohyni, a na to, kým byla a stále je: obrazem posvátného ženského principu, principu života.

Můžeš se propojit s Libuší jako moudrou Bohyní této země, oživit zapomenuté bohyně našich předků a posílit tak své kořeny. Budeme se učit tvořit oltáře a vést ceremonie, vytvářet posvátný prostor, uctívat Její posvátná místa, nalézat Ji v Její zemi: v kopcích, hájích, řekách, pramenech, jeskyních, pátrat po ženských tajemstvích posvátné krve, propojit se s naším dávným dědictvím, znovu se spojit s živly a jejich požehnáním a znovu se naučit dávným/novým dovednostem kněžky.

V tomto výcviku budeš patřit do kruhu, v němž se naučíš sdílet Její dary a výzvy, uvědomovat si a umět zacházet se svými stíny, nalézat prostor mezi svou odolností a svými hranicemi, uvolnit svou tvořivost a znovu objevit lásku, kterou ti dala, ve tvém vlastním těle v tomto okamžiku a tomto životě.
Výcvik ti poskytne praktické dovednosti jak se propojit s Bohyní v zemi, skrze roční období, v živlech a v každé z nás. Jak se propojit s jejími mystérii, skrze které nás volá zpátky domů. Tento výcvik ti pomůže nalézt a ukotvit tvou vlastní cestu, jak být Její kněžkou, jak být ženou ve své síle, jak přinášet dary ženství do světa.

img_0297

Tento transformační a prožitkový jednoletý výcvik se koná během pěti víkendů a zahrnuje také průběžné studium a domácí práci mezi jednotlivými výcvikovými bloky:

I. 9.-11.3.2018 - Dívka
Zora, Jitřenka - bohyně panna, bohyně nových začátků a Imbolcu, Hromnic. Zasvěcení do ženství, rituál první menstruace.

II. 18-20.5.2018 - Milenka
Lada, bohyně lásky a vášně, máje a Belteinu. Učení o posvátnosti těla a sexuality. Rituál svatby: handfasting. 

III. 27.-29.7.2018 - Matka
Živa, bohyně matka, bohyně hojnosti, úrody a období Lammas, Dožínek. Mateřství, léčení mateřské linie: léčivá náruč Bohyně.

IV. 12.-14.10.2018 Stařena
Morana, bohyně stařena, bohyně transformace a Samhainu, Dušiček. Mystérium smrti a znovuzrození. Rituál rozloučení.

V. 30.11.-2.12.2018 Zasvěcení
Libuše, bohyně středu, bohyně této země a jejích lidí. Zasvěcení na tvojí cestě kněžky.

Budeš také vytvářet různé předměty potřebné pro jednotlivé výcvikové bloky, modlitby otevírající srdce Její přítomnosti a transformaci skrze Ni.

Výcvik probíhá v uzavřené skupině, která vyžaduje osobní závazek, oddanost a ochotu objevovat Bohyni v sobě, v ostatních ženách, v zemi, v ročních obdobích a poznat, jaká je tvoje osobní cesta, jak Jí nejlépe sloužit.

Práce v dlouhodobé ženské skupině v energii Bohyně přináší příležitost učit se vytvářet zdravou komunitu sesterství, podporujícího ženského kruhu, kde se léčí naše vztahy k ženství v sobě i ostatních ženách, kde si bereme zodpovědnost za to, být samy sebou a podporujeme se v tom navzájem.

Rozhodneš-li se k nám připojit, bude od tebe výcvik vyžadovat absolvování všech pěti víkendů, vypracování všech úkolů a průběžných písemných prací mezi jednotlivými výcvikovými kruhovými setkáními. Pro rezervaci místa je třeba vyplnit přihláškový formulář.

phto3
Co nám výcvik přinesl?

„Hojivé spolubytí v kruhu žen, které se taktéž rozhodly opustit tzv. bezpečí každodenního života a hledat, jak se mohou projevit v ryze ženské energii a dát ji do služeb něčeho většího.
Praktické poznatky a znalosti kněžky, rituály, které jsem nikdy nedělala, to vše uchopené v "logickém"systému, v souladu s během roku a přírody- pokud to šlo.
Znovu si uvědomit, že tato cesta vždy byla částí žen provozována, je čistá, není na okraji společnosti, nejsem "divná" a taky sem patřím, jako mé sestry. Dle osobních sdílení je jasné, že není jednoduchá. Ale drží mě příběhy mých sester." Helena K.

img_0323
Kurzovné:
Budeš-li přijata do výcviku, je třeba složit nevratnou zálohu 3600 Kč.
Platba za všech pět víkendů najednou před začátkem výcviku činí 16 500 Kč (tedy doplatek 12 900 Kč po uhrazení zálohy). Platbu v plné výši je třeba uhradit před začátkem výcviku.
Možnost platby po částech: lze platit každý víkend zvlášť, nejpozději měsíc před víkendem, a to po pěti splátkách, 3600 Kč za každý víkend (záloha bude využita jako poslední splátka).
Informace k platbám a další podrobnosti, dostaneš v emailu.

Ubytování na pokoji (včetně plné veganské penze) 1200 Kč

 Kdy?
Pátek (19:00-22:00); Sobota (10:00-22:00); Neděle (10:00-16:00)

Kde?
Skalka 22, Skalka u Doks, u České Lípy
www.skalka22.cz

Bližší informace:
Katka Kramolišová:
603 287 450

Petra Cihlářová:
731 493 358

knezkabohyne@gmail.com  

V případě přihlášení na seminář souhlasíte s podmínkami účasti.