Kněžky staré Evropy – Kněžky nové doby

1. ročník výcviku

 

Jak probudit Bohyni v sobě a jak ji cítit ve svém životě?

 Uzavřený 5 dílný výcvik (Dívka, Milenka, Matka, Stařena, Zasvěcení)

Jak přivádět Bohyni zpátky do světa a jak být kněžkou ve vnějším světě

Libuše, Morano, Meluzíno, Zoro, Vesno,

Lado, Rusalko, Živo, Mokoš!

Voláme Vás!

Velké Bohyně Slovanského Kola roku, přijďte k nám! Přijď, Libuše, bohyně středu, abychom tě poznaly a mohly ti znovu sloužit na posvátné půdě tvé země.

Bohyně se navrací … Tak, jak si ženy vytvářejí nové místo a novou roli ve společnosti, vzrůstá důležitost ryze ženské spirituální cesty. Znovu se objevuje archetypální role kněžky:

Ženy, která ctí

posvátnost života, těla, lásky a sexuality

Ženy ve své síle

která ztělesňuje posvátné ženství

Ženy, která inspiruje

ostatní ženy na jejich cestě

Někde hluboko uvnitř nás slovo kněžka vybavuje dávno zasuté kolektivní vzpomínky, protože kněžky provázely lidi od nepaměti. Kněžky pomáhaly lidem zůstat v každodenním životě ve spojení s tím, co je větší než my, propojovat se se smyslem existence a provázely lidi důležitými okamžiky života skrze rituály. Jako ženy cítily hluboké propojení se zemí a přírodou a učili lidi úctě k ní a péči o ni. To všechno mohou dělat i dnes. Více o tom, kdo je Bohyně, kdo je kněžka a proč je i dnes potřebná najdete v článcích na blogu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Slyšíš Její volání?

Práce s Bohyněmi Staré Evropy a

Slovanským Kolem roku

Láká tě stát se kněžkou Libuše - Bohyně této země?
Jsi připravena obnovit archetypálních roli Kněžky jako ženy, která přináší spojení s naším duchovním dědictvím?

Připoj se k již desátému ročníku výcviku, který přinášejí kněžky s hlubokým porozuměním a spojením s posvátnou zemí v Čechách, na Moravě, Slovensku a v Avalonu, ženy s mnoha lety zkušeností jak ve službách Bohyni, tak ve vedení Kněžek a skupin.

Roční trénink - pět víkendů
začínající na jaře 2022

Lektorky

Lilia Khousnoutdinova (garant , nebude se účastnit všech víkendů, ale jen jejich částí), Katka Kramolišová a Petra Cihlářová 

Lektorky

Tereza Chmelařová a Barbora Luna Chvátalová 

Připoj se k nám

na cestě uctívání a rozpomínání se

na Bohyni a její Kněžky

Skrze objevování Slovanského Kola roku, archetypálních Bohyní nabízí tento výcvik jedinečnou příležitost hluboce se ponořit do tajemství ženské duchovní cesty a rozpomenout se na Bohyni, a na to, kým byla a stále je: obrazem posvátného ženského principu, principu života.

Můžeš se propojit s Libuší

Můžeš se propojit s Libuší jako moudrou Bohyní této země, oživit zapomenuté bohyně našich předků a posílit tak své kořeny. Budeme se učit tvořit oltáře a vést ceremonie, vytvářet posvátný prostor, uctívat Její posvátná místa, nalézat Ji v Její zemi: v kopcích, hájích, řekách, pramenech, jeskyních, pátrat po ženských tajemstvích posvátné krve, propojit se s naším dávným dědictvím, znovu se spojit s živly a jejich požehnáním a znovu se naučit dávným/novým dovednostem kněžky.

Budeš patřit do kruhu

V tomto výcviku budeš patřit do kruhu, v němž se naučíš sdílet Její dary a výzvy, uvědomovat si a umět zacházet se svými stíny, nalézat prostor mezi svou odolností a svými hranicemi, uvolnit svou tvořivost a znovu objevit lásku, kterou ti dala, ve tvém vlastním těle v tomto okamžiku a tomto životě.
Výcvik ti poskytne praktické dovednosti jak se propojit s Bohyní v zemi, skrze roční období, v živlech a v každé z nás. Jak se propojit s jejími mystérii, skrze které nás volá zpátky domů. Tento výcvik ti pomůže nalézt a ukotvit tvou vlastní cestu, jak být Její kněžkou, jak být ženou ve své síle, jak přinášet dary ženství do světa.

Termíny

a popis výcvikových bloků

Tento transformační a prožitkový jednoletý výcvik se koná během pěti víkendů a 
zahrnuje také průběžné studium a domácí práci mezi jednotlivými výcvikovými bloky:

I.
18.-20.3.2022 Dívka

Zora, Jitřenka - Bohyně panna, bohyně nových začátků a Imbolcu, Hromnic. Zasvěcení do ženství, rituál první menstruace.

II.
20.-22.5.2022 Milenka

Lada, Bohyně lásky a vášně, máje a Belteinu. Učení o posvátnosti těla a sexuality. Rituál svatby: handfasting.

III.
24.-26.6.2022 Matka

Živa, Bohyně matka, bohyně hojnosti, úrody a období Lammas, Dožínek. Mateřství, léčení mateřské linie: léčivá náruč Bohyně.

IV.
16.-18.9.2022 Stařena 

Morana, Bohyně stařena, bohyně transformace a Samhainu, Dušiček. Mystérium smrti a znovuzrození. Rituál rozloučení.

V.
2.-4.12. 2022 Zasvěcení

Libuše, Bohyně středu, bohyně této země a jejích lidí. Zasvěcení na tvojí cestě kněžky.

Budeš také vytvářet různé předměty potřebné pro jednotlivé výcvikové bloky,
modlitby otevírající srdce Její přítomnosti a transformaci skrze Ni.

Uzavřená skupina

Výcvik probíhá v uzavřené skupině, která vyžaduje osobní závazek, oddanost a ochotu objevovat Bohyni v sobě, v ostatních ženách, v zemi, v ročních obdobích a poznat, jaká je tvoje osobní cesta, jak Jí nejlépe sloužit.

Práce v dlouhodobé ženské skupině v energii Bohyně přináší příležitost učit se vytvářet zdravou komunitu sesterství, podporujícího ženského kruhu, kde se léčí naše vztahy k ženství v sobě i ostatních ženách, kde si bereme zodpovědnost za to, být samy sebou a podporujeme se v tom navzájem.

Rozhodneš-li se k nám připojit, bude od tebe výcvik vyžadovat absolvování všech pěti víkendů, vypracování všech úkolů a průběžných písemných prací mezi jednotlivými výcvikovými kruhovými setkáními. Pro rezervaci místa je třeba vyplnit přihláškový formulář.

Co nám výcvik přinesl?

„Hojivé spolubytí v kruhu žen, které se taktéž rozhodly opustit tzv. bezpečí každodenního života a hledat, jak se mohou projevit v ryze ženské energii a dát ji do služeb něčeho většího. Praktické poznatky a znalosti kněžky, rituály, které jsem nikdy nedělala, to vše uchopené v "logickém"systému, v souladu s během roku a přírody - pokud to šlo.

Znovu si uvědomit, že tato cesta vždy byla částí žen provozována, je čistá, není na okraji společnosti, nejsem "divná" a taky sem patřím, jako mé sestry. Dle osobních sdílení je jasné, že není jednoduchá. Ale drží mě příběhy mých sester."

Helena K.

Kurzovné

Nevratná záloha
Budeš-li přijata do výcviku, je třeba složit nevratnou zálohu.
4.800Kč
Platba za kompletní výcvik
Platba za všech 5 víkendů najednou před začátkem výcviku (doplatek 17.200Kč po uhrazení zálohy). Platbu v plné výši je třeba uhradit před začátkem výcviku.
22.000Kč
Platba po částech
Lze platit každý víkend zvlášť, nejpozději měsíc před víkendem, a to po pěti splátkách, 4.800 Kč za každý víkend (záloha bude využita jako poslední splátka).
4.800Kč

Informace k platbám a další podrobnosti, dostaneš v emailu.

Kdy?

Pátek 19:00-22:00 hod
Sobota (10:00-22:00);
Neděle (10:00-16:00);
Příjezd do centra je možný nejdříve po 17 hodině.
Skalka 22, Skalka u Doks, u České Lípy
www.skalka22.cz

Ubytování

na pokoji (včetně plné veganské penze)
1440 Kč

Pokud máte zájem o výcvik kontaktujte nás na email

knezkabohyne@gmail.com

Přihláškové formuláře do výcviku rozesíláme zájemkyním emailem.

V případě přihlášení na seminář souhlasíte s podmínkami účasti.

Milé ženy,  moc ráda bych Vás podpořila ve Vašem rozhodnutí zúčastnit se kněžkovského výcviku. Díky němu jsem se propojila s mou vnitřní ženou, která byla hodně zraněná a se kterou jsem nechtěla mít nic společného, ale i se svými dávnými kořeny, které čekali na to až znovu přijdu a začnu je vnímat a čerpat z nich. Hned po prvním víkendu u mě nastaly obrovské změny nejen ve vztahu sama k sobě, k ženství, k mému tělu, k životu jako takovému . . .  doslova to mé vnímání všeho otočilo o 360 stupňů . . . možná o víc : o)

Díky změnám  v mém mysli, které nastaly teď prožívám nejnádhernější období, které je hned po těhotenství možné : o) . . . chovám v náručí nádherného chlapečka. Na výcviku jsem nenašla jen samu sebe, ale i podporující kruh sester, kterým se můžu svěřit s čímkoliv co mě trápí nebo naopak těší. Jsou pro mě víc  a rozumí mi víc než má fyzická rodina. Svou pravou rodinu jsem našla na kněžkovském výcviku.

S láskou Blanka 

Zkušenosti absolventek

kurzu

Co mi výcvik dal? Energii. Nový směr. Inspiraci. Úžasný podpůrný kruh ostatních žen. Novou rodinu. Přátelství. Možnost kdykoliv požádat o pomoc a možnost jí poskytnout. Ukotvení. Rituály. Návrat k přírodě. Návrat k sobě. Lepší vztah s ostatními lidmi. Pokoru - k ostatním, k přírodě, k sobě - lepší vztah k mému tělu i hlavě. Návrat ke vzdělání, k historii... Nové zážitky. Co mi vzal? Nevíru v sebe sama. Pocit, že nejsem dostatečně dobrá. Že moje tělo nestojí za to, aby si ho někdo ještě všiml. Že nejsem dost dobrá matka. Že nemám kamarádky. Že jsem na světě sama... Ještě, že už je to pryč! Moc děkuji všem - s hlubokou poklonou ❤️
Lucie Němcová
Úplně nejvíc? Důvěru opřít se o ženský kruh. Uvědomění si násobící se síly při společných rituálech. Inspiraci - každá z nás je jiná, každá cesta je jiná a všechny jsou nádherné, když si dovolíme je uvidět srdcem. Odvahu a pokoru - obojí zároveň. Byla to krásná roční cesta k sobě i k znovu nalezeným sestrám.
Martina Domečková
Výcvik mi dal sesterský kruh, pocit že nejsem sama, lepší vztah ke svému tělu, návrat ke kořenům, odkrývání rituálu, které se už zapomněli, lepší vztah k přírodě, 💕 vědomé početí miminka, lepší vztah k ženám Co mi vzal? Spoustu strachu pocit, že i když jsem obyčejná, že i tak jsem v pořádku, že jako matka nemůžu nic 💕
Miška Janků
Duchovním vývojem se zabývám pár destiletí a po čase se "moje téma" krystalizovalo na přijetí mé ženské stránky a vyrovnání energií. Vlastně mne děsila vize ženských kruhů a všechny formy různých babinců. Mezi kněžkami jsem se ale cítila doma, a to i když se postupně ukazovalo, že moje role se zdá být netypická i tady. Nikdo mne nenutil nosit dlouhé sukně a být jako ostatní. Nakonec jsem při zasvěcení konečně přijala své dary, včetně toho, že pevně stojím ve středu a mým úkolem je propojit mužské a ženské principy. Cestou jsem se díky rituálu menarché zbavila menstruačních bolestí, díky kterým jsem před tím kumulativně strávila 7 let svého života na osmi růžových pilulkách denně. Taky jsem díky sestrám, které mi dodaly odvahu, odjela do Turecka, kde jsem "náhodou" potkala muže, na kterého jsem čekala 23 let a který mi následně pomohl vytvořit můj projekt snů. Můj manžel mu říká "druhá půlka Tvého mozku". Díky tomu toho ze mne hodně spadlo, včetně 11 kil nadváhy. Ale je to pořádný šaman a bez kněžek bych na takovou sílu nebyla připravena. Díky sdílení sester jsem získala jsem velký respekt k mateřství, které není mou rolí a proto jsem o něm ani nic moc nevěděla. Taky jsem nikdy neměla problémy s muži a nedocházelo mi, jak obrovské toto téma je pro spoustu žen. Jsem zvyklá mít hluboké vztahy, takže tady jsem ocenila, že mám najednou celý sesterský kruh, kde je to normální. Jsem ohromně vděčná našim lektorkám a průvodkyním. Čekala jsem, že se naše názory můžou lišit, ale za ty dva roky jsem neslyšela nic, pod co bych se nepodepsala. Takových duchovních učitelů moc není a mám celkem alergii na ezoteriky ulítávající mimo realitu, takže to tady nehrozí. Konec konců jsme tu od toho, abychom ctili Matku Zemi, takže vše rozumně při zemi. Velmi jsem ocenila otevřenost všem nápadům, tradicím a inspiracím, absolutně antidogmatický přístup a hlavně ohromnou lidskost a autentičnost. Nikdo si na nic nehraje a Lilia je opravdu taková moudrá dračice jako se jeví na videu. 🙂 Velký dík všem.
Michaela Freeman
Co mi dal výcvik? Mnoho....cítím obrovskou vděčnost já jsem byla přesně ten andílkář a pozitivní afirmátor až běda....od svých dvaceti let....tak proč mi to nefunguje sakra? Ze mě po těch letech vylítlo....a najednou koukám na video s Lili o sesterství a po tváři mi tečou slzy jak hrachy....najednou být v bezpečném kruhu žen, sama sebou, respektovaná, opečovávaná, podporovaná.....síla sesterství, láska Velké Matky, uzdravení vztahu se svou mámou, propojení s Matkou Zemí, kořeny, nový domov, mnoho nových upřímných přátelství, zbavení se strachu být vidět a slyšet, objevení mé vize a odvaha jít si za ní.....to vše a ještě mnohem víc....v prožitku co se nedá popsat slovy, ale musí se zažít....💕♥️❣️
Martina Kovalčíková

Proč jsem se

stala kněžkou?

Být kněžkou pro mne znamená naslouchat svému srdci a jít za volám své duše. Poslouchat svou intuici a důvěřovat sama sobě a sama v sebe. Být propojená s přírodou a jejími živly, ale i s lunou a sluncem, uctívat jejich dary a vnímat jejich každodenní podporu ve svém životě. Vnímat matku zemi a Bohyni a mluvit s nimi, uctívat je a děkovat za jejich dary. Být kněžkou pro mne znamená být ženou v plné své síle, přijímat své dary a dávat je světu. Nebát se vykročit na cestu do neznáma. Uctívat svou rodovou linii a léčit její zranění, nepředávat toto dál a nechat jít svou dceru životem bez těchto zátěží, s vědomím, že být ženou je nádherný dar. A k tomu všemu patří i sesterství, sdílení zkušeností, podpora, láska a obejmutí v tu pravou chvíli. Tvořit láskyplné vztahy v přátelství i partnerství a cítit i dávat bezpodmínečnou lásku. Být kněžkou pro mne znamená pomáhat a podporovat zvířata a přírodu jako takovou. Podporovat lidi na jejich životní cestě, ve chvílích temnoty jim posvítit a podpořit je, aby mohli jít dál. Pomáhat jim nacházet nové cíle, vlastní vize a odhazovat vzorce, které je tíží. Být jejich oporou v náročných a těžkých chvílích. Motivovat je vlastním příběhem a předávat jim vlastní zkušenosti.
Mirka Agara Vokounová Krepčíková
Být kněžkou pro mne znamená být ve své síle. Užívat si toho, že jsem žena; že mám toto tělo a vážit si toho, vnímat krásu svého těla, i když není dokonalé. Být upřímná sama k sobě, vidět své silné stránky a pracovat s nimi. Být ve spojení se svojí podstatou. Nikdy nebýt sama, ale vždy cítit podporu sester a Bohyně, Vesmíru jako vědomé kosmické síly, která je pramenem čisté a bezpodmínečné lásky. Vědět, kdo doopravdy jsem. Vzkvétat, rozvíjet se, vědomě pracovat se svými emocemi, umět pěstovat hluboké a hodnotné vztahy, které naplňují obě strany. Pochopit, proč dlouhé šaty jsou prostě super sexy ;-). Osvobodit svého ducha.Napojit se na rytmy Země, města a místa, kde žiji a těla, ve kterém žiji. Dovolit, aby se zázraky děly v mém životě. Být ve spojení se silou svého rodu. Upřímně milovat sama sebe. Žít naplňující život naplno.
Tamara Sofia Shmidt
Být kněžkou pro mě znamená, být uvědomělou ženou. Vědomou ženou, která se cítí skvěle ve své ženskosti. Ženské síle, ženské jemnosti, v ženském těle se svými ženskými schopnostmi. Vím, že není nutné stát se kněžkou, abych toto cítila. Ale to kněžkovství mi tento pocit velmi umocňuje, posiluje a jakoby zposvátňuje. Líbí se mi šířit svou ženskost - esenci ženství do světa. 😉
Michaela Vlastníková
Být kněžkou pro mě znamená být vědomou ženou, která si hrdě kráčí po své vlastní autentické cestě beze strachu z odsouzení a nepochopení. Je to žena, která naprosto přijmula sama sebe a je si vědoma své síly a divokosti. Kněžka dokáže vzít život do svých rukou. Léčí sebe a svoji rodovou linii, aby bolesti a traumata nepředávala dál a pomohla vyléčit celou planetu. Vytváří láskyplné vztahy založené na respektu, důvěře a svobodě. Za nic na světě se nevzdá svobody své duše. Je to opravdová žena, která ví co chce a svůj život si vědomě vytváří. Žena, která se miluje a umí lásku přijímat i rozdávat. Žena, která si sama sebe váží a zná své hranice. Žena, která si rozumí a umí pracovat se svými emocemi. Žena, která si je vědoma své krásy a sexuality. Žena, která inspiruje svým životním příběhem. Žena, která je napojená na přírodu a její cyklu. Žena, která dokáže vědomě prožívat všechny aspekty ženství - může být dívkou i stařenou, matkou i milenkou, královnou i divoškou, čarodějnicí i děvkou. Bez vášně a extáze nemůže žít. Kněžka je pozemský obraz bohyně.
Adéla Pardubská
Být kněžkou pro mě znamená žít v pravdivosti, být sama sebou za každou cenu, být si vědoma své hodnoty. Hledat a překonávat hranice lidské existence a přinášet to “magično” do běžných životů. Hledat vždy cestu svého srdce. Milovat své tělo, pečovat o něj a uctívat je. Přijímat všechny své aspekty a žít v pokoře a v souladu s Matkou Zemí.
Zuzana Křížová
Byt kněžkou pro me znamena vratit se zpatky k sobe, byt vzdy a vsude plne autenticka, opravdova a v souladu, ukotvena ve svem srdci a ve svem tele, propojena v kruhu sester, v jednote a presto jedinecna, pritomna tady a ted, vdecna za vsechny dary kterych se mi kazdy den dostava, vedoma si sve sily, s pokorou a vdecnosti prijimajici, naslouchajici, davajici, souznici.. propojena s kruhem roku, cyklicka, neustale se vyvyjejici a menici a presto stala..❤
Veronika Feria Kostková
Přijmout zasvěcení do kněžkovského stavu pro mně znamenalo uzavřít jednu velmi dlouhou etapu svého vývoje. Vyrůst, narovnat se, znovu přehlédnout cestu, kterou jsem už ušla. Vykročit vpřed tou nejsprávnější nohou. Znamenalo to přestat se schovávat před životem. Protože Bohyně vložila své ruce na mou hlavu a přijala mně do své náruče. Poprvé v životě cítím, že někam chci patřit a patřím. Cítím se přijatá se vším, co ve mně je a zároveň se probudila má schopnost přijímat. Přijímat ženy jako své sestry. Naplno mezi spolukěžkami. Ale i v práci už své kolegyně vnímám jako sestry a podporuje je, aby mohly zářit. Bohyně se na mně dívá ze zrcadla mýma vlastníma očima. Přijímám zodpovědnost za svou obrovskou vnitřní citlivost, které jsem se vždycky bála. Už tuším, že je možné i takto fungovat mezi méně senzitivní většinou populace. Legitimizuji nejrůznější své potřeby, které dříve vypadaly jako úchylky nebo sobectví. Třeba potřebu samoty. Všech se ujímám a zajímám se o ně. Být kněžkou znamená způsob, jakým chci zestárnout beze strachu. Každý další šedý vlas je polibkem Morany, aspektu Bohyně vlastně nejzajímavějšího. Možná být kněžkou znamená i pro mně vést rituály pro ostatní, to až bude chtít všechna ta plnost přetéct ven. Kněžka si nezaslouží nic menšího, než život v hojnosti. Stát se kněžkou znamená zamilovat se sama do sebe. Kněžce nebude nikdo srát na hlavu.
Jaroslava Malinová

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video