Online program Kněžka Bohyně


„Kněžka je žena, která vstoupila plně do své síly, která cítí lásku Bohyně ve svém srdci a používá obojí, aby vytvořila lepší svět.“

Kateřina Kramolišová


Nám, jako ženám, je přirozené hledat spirituální cesty, které odráží naše potřeby, nabízí nám celistvé ženské archetypy a ctí mystéria života tak, jak jsou prožívaná skrze ženské tělo.

Co mi program přinese?

Porozumění pohanským slunečním svátkům

Poznám, jak funguje pradávné kolo roku, cyklický čas a jak mohou být přínosné pro můj vlastní život.

Poznám archetypy Bohyní (ve světě i v sobě)

Objevím devět tváří Bohyně, které tvoří jednotný celek a které odráží různé fáze, nálady a polohy ženského života.

Lépe porozumím měsíčním cyklům v sobě i na nebi

Spolu prozkoumáme vztah mezi pohyby měsíce a naším emočním a menstruačním cyklem a jak nám může být nápomocný.

Naučím se dělat základní rituály

Poznám sebe, ze světlých i stinných stran

Dostanu spoustu užitečných cvičení

Cesta Bohyně je cesta poznání a přijetí všech různých tváří sama sebe. 

Co program neudělá?

Nenahradí výcvik kněžek

Ale umožní mi seznámit se s tradicí novodbobých kněžek Bohyně z pohodlí a bezpečí vlastního domova a případně poskytne perfektní přípravu pro výcvik, pokud se do něj odhodlám.

Nevyřeší vsechny moje problémy

Program poskytne cvičení, meditace a inspirace k tomu, abych se začala na svůj život dívat jinak a podstoupila první kroky k přeskládání svého života do hlubší, více láskyplné a celistvější podoby.

Neudělá ze mě instantně kněžku

Kněžka není Nescafe a aby žena v sobě naplno objevila cestu Kněžky, je potřeba intenzivní a dlouhodobý proces. Tento program však poskytne skvělé počáteční, referenční body, abys mohla začít.

Kdo je to Bohyně

a kdo je to Kněžka?

V posledních desetiletích se čím dál více, a to nejen v Evropě, znovu rozšiřuje uctívání bohyně, cyklu přírody, pradávných pohanských svátků a předmonoteistických tradic.

Pojď s námi nahlédnout, z bezpečí svého gauče, na to, kdo je to ta Bohyně a kdo jsou  její novodobé Kněžky. 


"Všechny činy lásky a slasti jsou rituály bohyně." 

Doreen Valiente


 • Lákají Tě spirituální cesty spojené s přírodou?
 • Hledáš cestu, která navazuje na naše kořeny?
 • Toužíš po posvátných archetypech, které ctí ženu-bohyni a Tebe jako ženu?

Tak potom tento program může být prvním krůčkem k uchopení novodobé ženské spirituality a žití v souladu s rytmy vesmíru. 

Devět archetypů

Zora

Bohyně dívka
Hromnice, Imbolc, 1. únor

Bohyně dívka ti otevře dveře k tvé odvaze. Vstoupíš vědomě do svého ženství, aby ses těšila z toho, že jsi žena. Naučíš se využívat dary svého menstruačního cyklu. Znovu se spojíš se svými sny, svou jiskrou, nespoutaností a svobodou.

Vesna

Bohyně ohně
Jarní rovnodennost, Ostara, kolem 21. března

Ohnivá bohyně jara ti pomůže znovu rozhořet tvůj vnitřní oheň, tvou vášeň pro život. Nastartuješ svůj vnitřní motor – to, pro co opravdu hoříš ve svém srdci. Inspiruje tě jak jít za svým cílem s nadšením, jak hledat nové cesty a žít své sny.

Lada

Bohyně milenka
Beltein, 1. květen

 

Bohyně lásky ti připomene, že první a nejdůležitější je najít lásku k sobě.  Pomůže ti milovat a ctít svoje ženské tělo a potěšení, které ti dává. Podělíme se s tebou o tajemství šťavnaté ženské sexuality.

Rusalka

Bohyně vody
Letní slunovrat, Litha, kolem 21. června

Bohyně vody ti pomůže orientovat se v hlubokých tůních i divokých vlnách tvých pocitů. Naučíš se pracovat s tvořivou energií svého lůna. Dozvíš se, jak používat očistnou sílu vody v jednoduchých rituálech.

Živa

Bohyně matka
První sklizeň, Lammas, 1. srpen

Bohyně matka je nejstarší archetyp, který máme uložený v každé buňce svého těla. Skrz ni získáš základní pocit bezpečí, lásky a toho, že jsi v pořádku taková jaká jsi a že hojnost v životě odráží tento tvůj vnitřní stav. Pomůže ti udělat důležitý krok k uzdravení tvé mateřské linie. Dozvíš se mnoho věcí o mystériu plodnosti, porodu a mateřství.

Mokoš

Bohyně země
Podzimní rovnodennost, Mabon, kolem 21. září 

Bohyně země ti pomůže stát pevně na svých nohou a cítit se hluboce zakořeněná v matce zemi. Přináší ti moudrost královny, která dobře vládne svému království a přijímá zasloužené plody své práce.  Naučí tě respektovat a chránit své hranice i hranice lidí kolem tebe.

Morana

Bohyně stařena
Samhain, dušičky, 31. říjen

Bohyně stařena tě povede k tomu, aby ses postavila plně do své síly a abys přijala svou celou pravdu. Naučí tě umění ukončovat věci, které ti neslouží, nebo ti dokonce škodí. Ukáže ti mystérium nekonečného cyklu života – smrti – života.

Meluzína

Bohyně vzduchu
Zimní slunovrat, Yule, kolem 21. prosince

Bohyně vzduchu, hvězd a dávných předkyň ti přinese dar a umění zůstat v tichu a prázdnotě, naslouchat sama sobě, aby se v tvém životě mohlo narodit něco nového, co vyrůstá z tvé skutečné touhy. Naučíš se pracovat s očistnou silou elementu vzduchu, používat byliny a vonné směsi k očistě sebe, druhých, prostoru.

Libuše

Bohyně středu, bohyně této země

Jsem Libuše, matka této země i jejích lidí. Jsem píseň tvého srdce.
Přináším ti hlubokou moudrost, kterou najdeš, když nalezneš svůj střed.
V samotném centru svého bytí najdeš mne: moudrou vládkyni, která vidí daleko.
Spoj se se mnou a budeš královnou a králem svého života.
Důvěřuj svému vnitřnímu hlasu – je to hlas Bohyně v tobě.
Dávám ti sílu jít po cestě tvého srdce a přinášet svou moudrost do světa.

Čtyři Archetypy Bohyně v Tobě

Dalších 5 archetypů (kapitola 2 Kněžky Bohyně) přibudou v programu v únoru 2017 (na Imbolc)


"Bohyně nevládne světem, ona je svět."

Starhawk


Pro koho je program určen

 • Pro ženy, které chtějí ochutnat něco z výcviku "Kněžka Bohyně", ale necítí se ještě na to, aby vstoupily do ročního výcviku.
 • Pro ženy, které se do výcviku chystají a rády by si vytvořily teoretickou základnu znalostí i praktických prožitků, aby se ve výcviku cítili jistější. 
 • Tento program je určen pro všechny ženy (i muže), které přitahuje koncept Bohyně, které chtějí žít v souladu s přírodními cykly, které chtějí najít spirituální cestu, jež ctí naše těla a náš pozemský život jako příležitost zažívat mystéria a posvátno.
 • Program je vhodný pro ty, které se chtějí napojit na kořeny spirituality našich předků, pro ty, které chtějí ctít tělo a sexualitu jako posvátnou a pro ty, které chtějí lépe pochopit vlastní podstatu a své vnitřní cykly. 

 “Dědictví a kultura (Bohyně), znalosti dávných kněžek, léčitelek, básníků, zpěváků a věštkyň byly téměř ztraceny, ale semínko, které přežilo plameny rozkvete tisíci květy. Dlouhý spánek matky bohyně skončil. Ať se probudí v srdci každé z nás.” "Bohyně není oddělena od světa, ona je celým světem a všechno, co je v něm:

měsíc, slunce, země, hvězdy, kámen, semeno, řeka, vítr, vlna, list i větev, poupě i květ, kel i dráp, žena i muž." 

Starhawk


Podívej se na video, ve kterém se dozvíš, o čem je náš program

Pojďte s námi prožívat každý okamžik svého života jako posvátný

Co si z programu odneseš

 • Porozumění pradávnému systému Kola roku, jeho svátkům bohyň a hlubokému významu - porozumění systému, podle kterého žili naši předkové.
 • Hlubší porozumění a propojení se s cykly slunce a měsíce tak, abys mohla žít ve větší harmonii s přírodou a sama se sebou.
 • Uchopení archetypu Bohyně v její celistvosti v 9 odlišných podobách, které tvoří celek.
 • Poznáš a začneš přijímat části sebe, které teď možná nechceš vidět, nebo neumíš přijmout.
 • Projdeš celou škálou rituálů, meditací a prožitkových cvičení, které Ti pomohou lépe poznat, přijmout a obohatit samu sebe.
 • Získáš základy, pomocí kterých budeš s trochou odvahy moci vytvořit komorní rituály sama doma.
 • Hlubší pochopení ženských reprodukčních mystérií.
 • Spoustu inspirací k sezóním oslavám a k tomu, jak a proč slavit obyčejné každodenní události.
 • Mýty, jména a příběhy různých, nejen staroslovanských bohyní.
 • Sesterský kruh podobně naladěných žen, se kterými mohu zkoumat dál.

Kdo je to vlastně Kněžka Bohyně

"Kněžka je nádobou věčnosti... slouží Bohyni, Pravdě, Kráse, Moudrosti a Láskyplné cestě. Je to žena probuzená do své ženskosti a do síly Bohyně ve svém těle. Je to hledačka, mystička, básnířka, tanečnice, milenka, bojovnice, matka, čarodějka, stařena: Nechává v sobě projevovat všechny podoby Bohyně. Je revoluční silou soucitu, lásky, vytrvalosti. Tančí se živly a její duchovní praxí a službou Bohyni je láska k sobě."

Cesta kněžky z anglické Avalonské tradice (Awakening Avalon)

Zdá se, že slovo kněžka je v našich končinách těžký kalibr a vzbuzuje nepřeberné množství naprosto protichůdných asociací. Kněžka není ani řádová sestra ani prostitutka :-)

V naší zemi, kde jedinou dlouhodobou duchovní tradicí je křesťanství a většina lidí není zvyklá přemýšlet, natož mluvit o nějakém svém duchovním směřování, kde slovo duchovní je obklopeno velkou nedůvěrou a dokonce strachem, působí slovo kněžka opravdu bombasticky.

 

Na kněze jsme tak nějak zvyklí. A když přemýšlíme o tom, co to asi je ta kněžka, tak ji buďto podvědomě přiřadíme ke knězi a tudíž křesťanské, hierarchické a patriarchální tradici, nebo nás napadne kněžka lásky, což je možná jakási zbytková paměť, odkazující k dávno zapomenutým tradicím, ale dnes bohužel označuje prostitutku, která má ke kněžce daleko. Ještě se nám možná vybaví nějaké postavy z fantasy románů.

Ale někde hluboko uvnitř slovo kněžka vybavuje dávno zasuté kolektivní vzpomínky, protože kněžky provázely lidi od nepaměti...

Kněžky pomáhaly lidem zůstat v každodenním životě ve spojení s tím, co je větší než my, propojovat se se smyslem existence, provázely lidi důležitými okamžikyživota skrze rituály. To všechno mohou dělat i dnes. 

Kněžka je spojená s tradicí Bohyně. Kdo je tedy Bohyně?


"Bohyně se manifestuje skrze každého z nás, může být poznaná niterně každým člověkem v její majestátní různorodosti."

Starhawk


Bohyně představuje ženský božský princip, který je jednak protipólem mužského božského principu, jednak je tím základním prvotním principem, který vše tvoří a ze kterého se vše rodí. Paradigma Bohyně v lidské historii převládalo, pokud víme, nějakých minimálně 30 000 let ( sošky tzv. Venuší, např. naší Věstonické, opravdu nejsou pravěkou pornografií, jsou symbolickým ztvárněním Velké Matky, ze které pochází všechen život, který ona nadále vyživuje a po smrti do sebe opět přijme, proto široké boky, velká prsa a zdůrazněná vulva).

Tento pohled na svět předpokládá, že všechno stvoření pochází z božské matky, jejímiž jsme všichni dětmi: lidé, zvířata, rostliny, nerosty,... Tento způsob vnímání nás všechny propojuje poutem příbuzenství a proto vede k pocitu zodpovědnosti za přírodu a vše živé i neživé, co je součástí přírody. Tradice Bohyně je v úzkém propojení s přírodou a přirozeností, protože příroda je přímým projevením Bohyně.

V této tradici žena je ztělesněním bohyně, principu tvořícího, dávajícího a udržujícího život. A proto je ona i její tělo posvátná, stejně jako veškerý život. Muž je ztělesněním boha, mužského božského principu, který je ovšem velmi odlišný od křesťanského asexuálního a netělesného boha. Mužský božský princip je partnerem bohyně a současně jejím synem v jejím aspektu Velké Matky. Bůh v této tradici představuje ztělesnění životní síly, divokosti a cyklů života a smrti.

 Kněžka žije v souladu s hodnotami Bohyně.

Kněžka je tedy žena, která vědomě slouží principům života.

Sloužit bohyni znamená sloužit tomu, čemu jako kněžka věřím, principu života, lásky, svobody, tomu co pro mě osobně představuje Bohyně.


"Bůh je možná v detailech, ale Bohyně se skrývá v otázkách,

jakmile se začínám ptát, tak už není návratu zpět."

Gloria Steinem


K online programu Kněžka Bohyně pro Tebe máme také bonusy:

 • PDF knihy Novodobé ženské rituály
 • Video: Jak si udělat svůj rituál doma
 • Meditace Katky Kramolišové
 • Cvičení a přípravné domácí úkoly pro budoucí Kněžku
 • Komunita podobně smýšlejících žen
 • A co Bůh? Celistvé mužské archetypy

A jak to bude probíhat?

 • Postupovat programem můžeš ve vlastním tempu. Přístup do všech částí máš ihned. Členskou sekci můžeš využívat 2roky.
 • Program obsahuje 9 sekcí a bonusy : 4 archetypy - dívka, milenka, matka, stařena ; 4elementy - oheň, voda, země, vzduch; střed - Libuše; a bonusy. Celkem je to 63 různě dlouhých videí, které jsou všechny přístupné ihned. Můžeš je přehrávat kolikrát budeš potřebovat.
 • Pro sdílení je vytvořena na facebooku skupinka Kněžka Bohyně

Kdo mě programem provede?

Kateřina Kramolišová

Kateřina Slezáková Kramolišová: Mou vášní v životě je tanec polarit a hledání většího celku : tanec s jemností a silou, moudrostí a bláznivostí, radostí a smutkem, duchovností a sexualitou, světlem a temnotou. Zajímá mě, jak jako lidé můžeme překonat zdánlivé rozdíly a obejmout celé spektrum lidskosti. Hledám cesty k propojení mužů a žen v lásce a vášni, k překonání stereotypů, které nás od sebe oddělují, nebo nás staví proti sobě.

Na seminářích pomáhám ženám plynout v souladu se všemi fázemi svého měsíčního cyklu a své proměňující se energie, uvědomit si svoji vlastní krásu a jedinečnost. Inspiruji je k rozvíjení svých darů a přinášení jejich jedinečné moudrosti do světa.

Tvořím rituály a ceremonie na přání, pro jednotlivce, páry i skupiny. Přechodové rituály i další rituály pro uctění každé příležitosti, která je ve vašem životě důležitá.

Organizuji poutě po silových a posvátných místech. Spoluorganizovala jsem mezinárodní Festival Bohyně v roce 2004 a Festival Letního slunovratu v roce 2012, a Konferenci Bohyně ve Věstonicích v roce 2016. Jako lektorka a kněžka jsem se podílela na mezinárodní Konferenci bohyně v anglickém Glastonbury

Spolu s Liliou Khousnoutdinovou jsem napsala knihu Novodobé ženské rituály, spolu s ní také pátým rokem vedu výcvik Kněžek Staré Evropy.

Vystudovala jsem psychologii, studovala Gestalt terapii, Bodyterapii, Tantru, konstelace, vědomou a posvátnou sexualitu a cestu posvátného ženství. Inspirovali mě skvělí učitelé: Ria Verlinden, Eli Weidenfeld, John Hawken, Ebba a Mona Lisa Boyesen, Katinka Soetens, Yvona Lucká, Daan Van Baalen, Alicia Hamm, Starhawk, Kathy Jones, Ruby May ....

Jako kněžka jsem se zasvětila cestě Bohyně na posvátných a silových místech: v chrámech na Krétě: Knóssos, Festos, a v Anglii: Avebury, v posvátných jeskyních Skoteino na Krétě a Býčí Skála na Moravě, na posvátných kopcích a horách: Juktas na Krétě, Tor v Avalonu a Pálava na Moravě.

Žiju se svým mužem a dvěma syny ve Všenorech u Prahy.

Co o mně řekli druzí:

Ja osobne ťa vnímam ako Ženu s dušou a srdcom Bohyne. Ako cyklickú kňažku tejto doby, s múdrosťou a schopnosťami dôb dávnych. Ako tú, ktorá hovorí pravdu a načúva srdcom, miluje s vášňou a tvorí s radosťou.
Livia K.

S Katkou jsem překonala čas a prostor a poprvé ve svém životě pocítila propojení s Matkou, s bohyněmi, se ženami dávných časů. A navázala tak kontakt s jakousi zapomenutou částí svého já, která mě začala podporovat a vyživovat.
Zuzana

Více o mně a mých kurzech na www.zenskekruhy.cz

Lilia Khousnoutdinova

Lilia Aisha Khousnoutdinova: Vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu a v loňském roce k tomu přidala Gender & Development na London School of Economics. Dnes vede projekt Ženské příběhy a provází ženy na cestě k pochopení a uctění svého těla a jeho cyklů ve všech fázích reprodukčního života pomocí přednášek, prožitkových seminářů a poznávacích zájezdů.

 Jako dula a akreditovaná učitelka Active Birth vede kurzy předporodní přípravy a doprovází ženy u porodu. 

Je autorkou několika knih a provokativní kolekce šperků. Majitelka eshopu mistsofavalon.cz plného kouzelných dárkových předmětů.

Spoluzakladatelka prvního výcviku kněžek / ceremonialistek v ČR, kde se zaměřuje na rozvíjení ženského potenciálu a návrat přechodových rituálů.

Studovala po světě zejména u Michel Odenta, Janet Balaskas, Davida Deidy, Sarah Buckley, Penny Simkin, Kathy Jones, Eleny Tonetti a Lynnei Shrief, a neustále se dále vzdělává. 

Pravidelně provází ženy i muže na cestách po posvátných pohanských místech v Anglii, ve Francii a nově i v Asii. Přednášela v rámci projektů Ženy Ženám, Inspired Women, Světového Týdnu Respektu k porodu a České Asociace Dul. Jejími semináři za posledních 5 let prošlo přes 2500 žen.

Dnes žije převážně v indickém Dillí, odkud cestuje střídavě do Bhútánu a Evropy.

Vnímavá, kreativní a zvídavá žena, která svou vášní pro život inspiruje ostatní ženy žít naplno.” Pavlína D. 

Žití v extázi - prožívání všeho naplno a s vášní. Pravdivost. Sesterství neboli ženská vzájemná úcta a podpora.  Svoboda - a to hlavně svoboda jako ženy dělat informovaná rozhodnutí o svém těle a životě. Úcta k jedinečnosti každého člověka - svoboda žít po svém. Krása - vnější nespoutaná elegance i “vnitřní krása” - oči zářící sebeláskou, sebeúctou a štěstím. Laskavost a soucit. Úcta k tělu a k zemi. Magické okamžiky, které nejdou zachytit racionálně. Posvátnost (nejen sexuálního) spojení muže a ženy. 

Kdo jsem? Jsem žena,  která hledá a prošlapává nové (a často nevšední) cesty k tomu, jak žít ve větší lásce,  vášni, kráse a radosti. Jinak řečeno, jak prožívat život naplno v ženském těle.

Co je má vášeň? Ženské tělo, obzvlášť jeho reprodukční tajemství: menstruace, sexualita, porod a menopauza a všechny související témata.  

Ženská  spiritualita, tedy rekultivace archetypů bohyně ve společnosti a vytvářeni nedogmatických novodobých obřadů, včetně přechodových rituálů. 

Mým cílem je... Chtěla bych dosáhnout toho, abych mohla říct, že jsem přispěla k větší svobodě a bezpečí žen, k jejich pochopení a přijetí vlastního těla, k vytvoření podporujících ženských vztahů a obecně - větší lásky a krásy ve světě. A že to zní naivně - to mi ani tak moc nevadí.

Co nabízím? Workshopy, publikace, zájezdy, knihy, symbolické šperky a platformu pro ženské sdílení, vzájemnou podporu a inspiraci.

Za svou prácí si stojíme a proto Ti nabízíme 7 dní na vyzkoušení našeho programu. Pokud by ses rozhodla, že pro Tebe program není přínosný, vrátíme Ti všechny peníze zpět. 

A na závěr: Kdo se bojí kněžky?

Potřebuješ pomoc?

Napiš nám, jsme tu pro Tebe: Mirka = ženská technická podpora

krepcikovam@seznam.cz