Inspirace

Imbolc

Archetyp dívky
Imbolc je svátek, který se slaví 1. února. Je zasvěcen mladé Bohyni-Dívce, bohyni Brigit Imbolc je oslava naděje – příslibu, že život bude pokračovat. Kdysi dávno záviselo přežití zemědělských společenství v tomto drsném zimním období pouze na mléku krav, které o Imbolcu začínaly rodit telata. Teplé bílé mléko je tedy symbolem Brigit a zároveň symbolem naděje.

Jarní rovnodennost

Element Ohně
Jarní rovnodennost – prastarý pohanský svátek Ostara – se slaví kolem 21. března. Je to bod, kdy světlo, Oheň a slunce začínají převládat nad tmou. Většina dnešních velikonočních zvyků vychází ze starých pohanských obřadů kolem tohoto svátku: například jedním z důležitých symbolů Ostary jsou vejce, které symbolizují nový život a potenciál.

Samhain

Podzimní svátek mrtvých
Samhain je keltský Nový rok, kdy zkracování dní a umírající rostlinstvo poukazují na konec předcházejícího roku a začátek roku nového. Je to také čas dlouhého zimního spánku a skrytých změn kolem nás. Je to nejlepší čas dokončit vše staré a vytvořit prostor pro nové začátky. Je to období, kdy musíme pustit vše, co nám již neslouží, i kdyby to bylo to, co nám dává zázemí a pocit bezpečí.

Zimní slunovrat

Čas reflexe a spirituálního obrození – YULE
Zimní slunovrat je nejtemnějším dnem roku, ale právě od tohoto dne zase začne světla přibývat. Yule oslavuje smrt a znovuzrození boha Slunce. Pohanští bohové mají Yule jako datum svého zrození: Ra, Kronos, Lugh, Mirthra, Odin a mnozí další. Během Yule se bohyně zjeví ve svém aspektu života a smrti.

Odkaz kněžky Libuše

Libuše je Bohyní středu
Všichni již známe pověsti o kněžně Libuši, její moudrost, věštecké schopnosti a propojení s mnoha místy v naší zemi. Ona je ta, která propojuje nás a naše hluboké kořeny. Ta, co stojí uvnitř středu kola roku. Je tu stále vždy, když se potřebujeme nahlédnout do našeho nitra, je tu pro nás.

Chrámové tance

Tanec je skrytým jazykem duše
Chrámový tanec je vlastně takovým průvodcem pro ženy, které se chtějí setkat se svou podstatou a najít ukrytou část své duše. Chrámový tanec je setkáním s vlastní historií, setkání s prastarou moudrostí generací před námi, která je nám předávána skrze naše vlastní tělo.